Dagelijkse drukte bij CBB-kantoren baart zorgen

Dagelijkse drukte bij CBB-kantoren baart zorgen. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De dagelijkse drukte die bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heerst heeft te maken met een aantal zaken zoals nieuwe inschrijvingen op de verschillende scholen. CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie zegt dat zij bezig is naar oplossingen te zoeken voor deze situatie.

Ze legt ook uit dat zij met de scholen die naar bepaalde documenten vragen een samenwerking wil aangaan, om zodoende de documenten op te vragen. Andere redenen van de drukte bij het CBB zijn de dagelijkse aanmeldingen voor registraties van geboorten en het aanvragen van geboorteaktes.

Vanwege COVID-19 moeten de aanwezigen buiten wachten op de aangevraagde documenten. “Laten we de mensen naar binnen dan is het gevaar groter dan dat ze buiten wachten. Als de mensen binnen worden gelaten en er vindt een besmetting plaats, dan moet het kantoor voor twee weken gesloten worden en dat willen we niet. Vandaar dat de rijen buiten ook het terrein gevormd worden”, geeft Kanapé-Pokie aan.

Ze zegt dat er op sommige kantoren zoals Latour er al maatregelen zijn getroffen, maar gezien het tekort aan middelen kan dat nog niet overal gebeuren.

Vakbondsleider Eugène Daniël is niet te spreken over de dagelijkse drukte bij de CBB-kantoren en geeft zijn bezorgdheid aan. “Het is een misère van CBB aan de Jagernath Lachmonstraat. De situatie behelst een andere aanpak. Vanaf vroeg in de ochtend staan er mensen in lange rijen, simpelweg voor een eenvoudig uittreksel, dan wel het indienen tevens afhalen een geboorteakten.”

Een man klaagt over de behandeling en het moeten staan in lange rijen. “Het personeel van het CBB komt pas om 08.15 uur binnen en gaat dan massaal of in groepjes schaften. Ik stond minstens drie uren in de rij en kon niet naar binnen voor het afhalen van een geboorteakte”, merkt hij op.

Tientallen mensen staan in de zon, een kleine tent aan de voorzijde kan de menigte niet herbergen, daar de zon op dit ogenblik extreem fel is. Binnen is een aantal onervaren mensen die ook niet gekwalificeerd is in het werk. Ik vraag me af waar al die goed opgeleide personeelsleden van het CBB zijn. Wat nu hier gebeurt bij het CBB is onmenselijk, aldus Daniël.

Hij vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om de situatie te veranderen. Dit heeft niets te maken met COVID-19, vindt hij. Dat systeem moet volgens hem veranderd worden, aangezien ook oude mensen urenlang in de rij moeten staan, zonder enige hulp, aldus Daniël.

Simone Awanna

VANDAAG