Kabinet President: “Nog geen officiële benoeming functie algemeen directeur”

President Santokhi en first lady Santokhi. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

In de functie van algemeen directeur op het Kabinet van de President heeft vooralsnog geen officiële benoeming plaatsgevonden. Voor de samenleving moet duidelijk zijn dat first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry die rol onbezoldigd coördineert. Dit tegen de achtergrond van haar deskundigheid en competenties, laat het Kabinet van de President weten in een verklaring.

Op basis van vernieuwde beleidsinzichten is men overgegaan tot het herinrichten van het organogram op het Kabinet van de President. De rol van Chef-staf is veranderd van een militaristische naar een meer civiele benaming, en wel algemeen directeur. Gezien de toegenomen werkdruk is de first lady de vorige maand op eigen verzoek ontlast als vicevoorzitter in de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden.

Op dit moment vindt de afronding van de herstructurering van het organogram en de beschrijving van de daarbij behorende functies plaats. Bij de feitelijke benoemingen betreffende alle functies op het Kabinet van de President zal zeker rekening worden gehouden met de gevoelens van de samenleving.

De regering ontleent haar bevoegdheden aan het vertrouwen van de samenleving, derhalve staan haar beloften nog recht overeind. “Wij zullen dit land redden! Wij stellen uw kritische houding bijzonder op prijs.” Functies zullen worden bemenst en ingevuld volgens de volgende criteria: deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en vrij van discriminatie op basis van educatie, godsdienst, komaf, gender, politieke overtuiging, sociale omstandigheden. Dit zoals de Grondwet ons voorschrijft.

Het Kabinet van de President laat weten dat de regering bij aanvang van haar regeertermijn slechts vijf personeelsleden op het kabinet heeft aangetroffen. Op basis van zijn verantwoordelijkheid als regeringsleider heeft president Chan Santokhi gezorgd voor de continuering van de werkzaamheden die gepaard gaan met zijn functie als president.

De personele invulling daartoe heeft het Kabinet van de President kunnen realiseren met een team van vrijwilligers. In deze moet het duidelijk zijn dat het steeds gaat om mensen die de functies vervullen vooralsnog zonder benoemd te zijn. De first lady vertolkte in deze reeds onbezoldigd en zonder benoeming de functie van Chef-staf.

De presidentsvrouw wordt in het uitvoeren van haar onbezoldigde en dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een team van deskundigen. Dit team opereert vooralsnog onbezoldigd totdat de herinrichting van het organogram een feit is. In deze nieuwe structuur zal de administratieve organisatie van het Kabinet van de President efficiënter en doelmatiger zijn ingericht.

VANDAAG