A20 hekelt accommodatie “friends and family”

De politieke organisatie Alternatief 2020 (A20) hekelt de accommodatie van “friends and family” in de regering-Santokhi. Volgens de partij is er een nieuw fenomeen waargenomen. Zodra er kritiek komt ten aanzien van de accommodatie van “friends and family” binnen deze overheid, probeert men het volk de mond te snoeren met het gezegde van “onbezoldigde functies” die bekleed worden. A20 heeft ernstige twijfels hierover en roept de regering op om meer details te geven over dit fenomeen.

Op 25 mei heeft het volk van Suriname bepaald wie voor de komende vijf jaar het land mag leiden. In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2020 hebben zich verschillende zaken afgespeeld, die nu hun tol eisen. Zo heeft het volk de partijen die deel uitmaakten van de vorige regering, zwaar afgestraft voor het ernstig wanbeleid dat zij heeft gevoerd gedurende de afgelopen jaren.

Het Surinaamse volk was verontwaardigd vanwege de verschillende onaanvaardbare handelingen van de toenmalige regering die volgens haar totaal niet door de beugel konden.

In de verkiezingsstrijd is er volgens A20 door de verschillende opponenten handig gebruikgemaakt van de vele blunders en de ontoelaatbare handelingen van de vorige regering. Er werd door die partijen een beter Suriname en een betere toekomst beloofd. Ook dienstbaar leiderschap werd aan het Surinaamse volk beloofd.

Tevens werd beloofd dat de belangen van Suriname en de Surinamers op de eerste plaats zouden komen te staan. “Het enige dat het volk hoefde te doen was ‘slim’ stemmen, da a tori bon seti!, schrijft A20 in een persbericht.

Al bij de formatie van de huidige regering begon het volgens A20 te rommelen binnen haar gelederen. Niet lang hierna kwam de ene blunder na de andere. Men begon vrienden, familieleden en de sponsoren te accommoderen in allerlei topfuncties. Ondanks deze zaken besloot A20 om de regering het voordeel van de twijfel geven en bleef A20 elke handeling van de huidige regering kritisch volgen.

“Inmiddels zijn we drie maanden verder en als we de ontwikkelingen en de besluiten van het huidig bewind kritisch volgen, vragen wij ons af wat er overgebleven is van al die mooie beloftes aan het Surinaamse volk.”

A20 stelt dat er voldoende problemen zijn voor wat betreft het log ambtenarenapparaat en alle aangelegenheden die daarmee gepaard gaan. Terecht maakte een parlementariër onlangs de opmerking dat van hen verwacht wordt dat zij geen dubbele functies vervullen en dat dit in brede zin zou moeten gelden voor alle hoge functies, zegt A20.

De partij vindt het gedrag van de huidige overheid onacceptabel. Het ernstig desavoueren van het volk komt duidelijk tot uiting door het openlijke nepotisme dat tentoongesteld wordt.

“Wij merken dat deskundige personen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de opbouw van Suriname zich nu publiekelijk distantiëren van deze regering en wij maken ons mede daardoor ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen. Als de regering de huidige wijze van beleidsvoering niet verandert, zijn wij bang dat hetzelfde lot van de partijen die deel uitmaakten van de vorige regering hen te wachten staat.”

A20 doet een dringend beroep op de regering om zich te beraden over het tot nu toe gevoerde beleid en de fouten per direct te corrigeren. De partij roept de regering op om het volk beter te informeren over haar beleidsvoornemens.

De politieke organisatie Alternatief 2020 (A20) werd op 12 oktober 2019 geproclameerd. De partij heeft vanaf haar proclamatie aangegeven dat zij de strijd tegen het fundamenteel onrecht aangaat, zodat Suriname en haar inwoners eindelijk de plek zouden krijgen die hen toekomt. A20 staat onder andere bekend om het promoten van dienstbaar leiderschap en pleit daar nog steeds voor.

“A20 zal blijven strijden tegen fundamenteel onrecht en roept alle burgers op om het beleid kritisch te blijven volgen en waar nodig hun stem duidelijk te laten horen! Het kan anders; wan tra fas’ de!,” aldus A20.

VANDAAG