Ruim US$ 150 miljoen beschikbaar voor importen vanuit China

Minister Walden informeerde naar de speciefieke exportmogelijkheden naar China. Foto: EZ

De Volksrepubliek China heeft ruim US$ 150 miljoen uit de ‘Suriname-China swap deal’ beschikbaar gesteld aan Surinaamse ondernemers voor importen uit China. Dit is een van de zaken die ambassadeur Liu Quan onder de aandacht heeft gebracht bij minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

De ambassadeur gaf aan, dat van oudsher een goede relatie bestaat tussen China en Suriname. Deze samenwerking is er zowel op financieel-economisch gebied als politiek gebied. China heeft in het verleden Suriname gesteund op het gebied van gezondheidszorg, infrastructuur, defensie, onderwijs en cultuur en zal dit in de toekomst blijven doen.

Minister Walden informeerde tijdens het gesprek naar specifieke exportmogelijkheden naar China en ondersteuning voor verdere technologische ontwikkeling van Surinaamse bedrijven. Volgens de ambassadeur zijn Surinaamse vissoorten en zeevruchten zeer gewild in China vanwege de smaak en kwaliteit en hebben daardoor een hoge exportwaarde voor Suriname.

Verder benadrukte hij dat overheidsfunctionarissen via de ambassade van China in Suriname, in het verleden talrijke trainingen hebben gevolgd. Hij wil dit graag blijven voortzetten en ook de private sector in de gelegenheid stellen om zich verder te kunnen ontwikkelen door middel van trainingen.

De ambassadeur vindt dat Suriname in een goede positie verkeert om ‘hub’ te worden van de digitale economie in het Caribisch gebied. Volgens hem moet Suriname deze kans zeker benutten. China is bereid om de technologische innovatie met betrekking tot de ontwikkeling van de digitale economie van Suriname te ondersteunen.

Minister Walden en de ambassadeur zijn het met elkaar eens, dat de nauwe samenwerking tussen het ministerie en de ambassade moet worden gecontinueerd. Om dit te bewerkstelligen zal een follow-up gesprek volgen, waarin door de directoraten Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de technische staf van de ambassade nader gesproken zal worden over komende projecten.

VANDAAG