Gadjradj: “Totale samenleving met 230 procent verarmd”

Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova). Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De huidige sociaal-economische situatie, met corona in onze kielzog, zal de criminaliteit vermoedelijk alleen maar verergeren, geeft Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) te kennen. De dollarkoers is nu 1 op SRD 16,80 wat betekent dat de totale samenleving met 230 procent is verarmd.

Bij de installatie van de procureur-generaal in april 2016 was de koers nog SRD 5,42. Meer armoede brengt meer criminaliteit met zich mee, kaartte Gadjradj aan tijdens bij installatie van dertien nieuwbakken substituut-officieren van justitie.

Ze vervolgde dat de nieuwe substituut-officieren van justitie hun ambt aanvaarden in een tijd van verruwende criminaliteit, waarbij er een schrijnend tekort aan oplossingsmogelijkheden lijkt te zijn. In deze periode van de dertien toetredingen tot het Openbaar Ministerie (OM) wordt het land voorts geteisterd door vraagstukken zoals de grote drugvangsten, kartelvorming, cyberpesten en cybercrime, money laundering, blacklisting en extreem huiselijk geweld.

Als naar de criminaliteit in Suriname gekeken wordt dan bestaan er vele aanwijzingen dat de onder- en bovenwereld in Suriname op structurele wijze met elkaar vermengd zijn, legde de deken uit. Die vervlechting uit zich door middel van ondermijnende criminaliteit; corruptie binnen politiek en bestuur, machtsmisbruik, zelfverrijking, intimidatie, fraude en criminele organisaties die onaantastbaar zijn.

De lijst van voorbeelden is lang. Die ‘ondermijnende criminaliteit’ is een kwaadaardig en veelkoppig monster; gewelddadig, gewetenloos, diepgeworteld en uitsluitend gericht op macht en financieel gewin, buitengewoon goed georganiseerd en door een groot deel van de samenleving min of meer geaccepteerd. Daarmee, vreet het aan de fundamenten van de rechtsstaat en democratie.

De rechtshandhavingsketen is op dit moment niet voldoende opgewassen tegen deze misdaad, die juist de kwetsbare schaal van de jonge democratie en kleinschalige samenlevingen opzoekt om zich te nestelen. Het is in het belang van Suriname dat tegenover deze criminaliteit een integere, brede en goed georganiseerde, professionele rechtshandhavingsketen wordt geposteerd, die gemotiveerd en in staat is alle criminaliteitsvormen aan te pakken.

Het OM moet volgens de deken het als zijn taak beschouwen om een substantiële bijdrage te leveren in deze criminaliteitsbestrijding, wat ook uit het klaarstomen van meerdere officieren van justitie moet blijken. Aan elke officier van justitie is eveneens de taak het vertrouwen in de rechtsstaat te doen gevoelen bij haar burgers, aldus Gadjradj.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG