Laboratoria accepteren geen garantiebrieven Azpas, PZS en Parsasco

Labonderzoeken. Foto: Body Pitstop

Bij de particuliere laboratoriums Health Control, My Lab en Medilab worden vanaf gisteren geen garantiebrieven van de verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco geaccepteerd. Dit heeft de directie van Health Control NV verzekerden meegedeeld in een bekendmaking. De verzekerden van de drie maatschappijen zullen contant moeten betalen voor de te verrichten labonderzoeken.

De directie van Health Control NV legt uit, dat de kosten van labonderzoeken voor meer dan de helft uit importkosten bestaan. Health Control, My Lab en Medilab hebben vanaf het begin van 2019 bij de drie genoemde verzekeringsmaatschappijen een verzoek ingediend voor het aanpassen van de tarieven.

Na bijkans twee jaar van gesprekken zijn de verzekeraars Assuria, Self Reliance en Parsasco nog steeds niet bereid om het huidige tarief, dat ouder is dan vijf jaar aan te passen naar een kostendekkend niveau.

Health Control, My Lab en Medilab betreuren ten zeerste dat overgegaan moet worden tot deze stap en bieden hun welgemeende verontschuldiging aan voor elk eventueel ongerief voor de verzekerden. Ze hopen op het begrip van de verzekerden en kijken uit naar een snelle oplossing.

VANDAAG