Suriname herbevestigt samenwerkingsrelatie met OAS

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Foto: CDS

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft de committering van Suriname om de samenwerkingsrelatie met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) voort te zetten, herbevestigd. Dit zei de bewindsman tijdens de 50ste Reguliere Sessie van Algemene Vergadering van de OAS (AVOAS). Deze vergadering heeft virtueel plaatsgevonden vanuit het hoofdgebouw van de OAS in Washington DC.

De COVID-19-pandemie heeft een wereldwijde impact gehad op verschillende gebieden. Ook Suriname is geraakt door de effecten van deze pandemie die onder andere de gezondheidssector, het onderwijssysteem, klimaatverandering, landbouw- en andere productiesectoren onder enorme druk heeft gezet. In het bijzonder in het Caraïbisch gebied heeft de impact van deze pandemie de hoge kwetsbaarheid van kleine eilandstaten en laaggelegen kuststaten voor externe schokken, blootgelegd, zei de minister.

Het thema voor deze vergadering heeft zich gericht op de uitdagingen de aanpak van de COVID-19-pandemie op het Westelijk Halfrond, gebaseerd op de vier pijlers van de OAS, te weten mensenrechten, democratie, veiligheid en ontwikkeling.

Minister Ramdin riep op tot een sterkere belangenbehartigingsrol van de OAS jegens de internationale gemeenschap en in het bijzonder de internationale financiële instellingen, om in de regio specifieke strategieën te ontwerpen en uit te voeren om landen te assisteren. Het gaat onder andere om landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De nadruk werd eveneens gelegd op de overweging van specifieke financieringsaspecten zoals schuldverlichting met name schorsing en of kwijtschelding van schulden, toegang tot financiering, speciale regelingen voor subsidies en zachte leningen.

De minister gaf verder het belang van de Surinaamse regering aan om zich in te blijven zetten voor democratie, sterke democratische instellingen, goed bestuur, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden evenals vrede en veiligheid.

Naast de toespraken van ministers van Buitenlandse Zaken zijn verschillende resoluties aangenomen en hebben besprekingen plaatsgevonden over onder andere de situatie in Venezuela en Nicaragua. Tevens zijn verkiezingen gehouden voor verschillende organen van de OAS.

VANDAAG