Braziliaanse ambassadeur bespreekt studiemogelijkheden met LVV-minister

Minister Sewdien en de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Goncalves de Aquiar Neto hebben de stand van zaken over lopende projecten besproken. Foto: CDS

Laudemar Goncalves de Aquiar Neto, de ambassadeur van Brazilië, heeft studiemogelijkheden voor Surinamers in Brazilië besproken met minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het land is ook bereid om technische assistentie te verlenen bij het upgraden van het landbouwkundig onderzoek en –voorlichting van Suriname.

Tijdens het kennismakingsbezoek afgelopen week hebben de bewindsman en ambassadeur ook de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten waaronder ‘Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’ en ‘Bestrijding Carambola Fruitvlieg’ besproken. De huidige COVID-19-situatie in beide landen heeft gezorgd voor enige vertraging in de uitvoering.

Er zijn nog meerdere projecten op de agenda van beide landen, die nog besproken moeten worden. In januari 2021 zal na het aantreden van de nieuwe ambassadeur hiermee een aanvang worden gemaakt.

Afgesproken is om de particuliere sector nauwer te betrekken in de samenwerkingsrelatie.

VANDAAG