Sneltesten in verafgelegen gebieden binnenkort mogelijk

Print Friendly, PDF & Email

Eind deze week krijgt het ministerie van Volksgezondheid van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) een bezending COVID-19-sneltesten, die het mogelijk zullen maken om ook te testen in verafgelegen gebieden. Deze testen geven binnen dertig minuten al een uitslag en er komt geen laboratorium aan te pas, meldt het Outbreak Managementteam. Over de toepassing van deze testen en de voor- en nadelen, zullen er nog persmomenten worden ingebouwd.

Door de PAHO is vorige week een twintigtal zuurstofconcentratiemachines geschonken aan het ministerie van Volksgezondheid ten behoeve van zorginstellingen. Deze machines zullen bij goed gebruik de aanschaf van dure zuurstofbommen reduceren.

Er is door de Nederlandse regering 3 miljoen euro goedgekeurd voor de aanschaf van noodzakelijke intensive care materiaal, middelen en apparaten in het kader van de COVID-zorg. De lijst van benodigdheden voor alle ziekenhuizen in Suriname is inmiddels samengesteld en de bezending wordt binnen enkele maanden verwacht.

Dalende trend
Landelijk is het aantal nieuwe besmettingsgevallen gedurende de afgelopen weken gedaald naar gemiddeld dagelijks rond de negen nieuwe gevallen. De uitbraken te Apoera, Saramacca en Kwamalasamutu zijn inmiddels onder controle, meldt het Outbreak Managementteam. Haast een maand na de start van het onderwijs en het openbaar vervoer hebben zich enkele incidentele besmettingsgevallen voorgedaan, die volgens protocol zijn aangepakt ter voorkoming van verdere verspreiding.

Deze dalende trend in het aantal nieuwe COVID-19-gevallen laat zien dat de samenleving zich over het algemeen goed houdt aan de COVID-19-preventieprotocollen voor transport, werk, sport en de landelijk afgekondigde maatregelen. Aan de groeiende lijst van protocollen is toegevoegd het Protocol recreatievoetbal, dat te vinden is op de vernieuwde website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

De gemiddelde wekelijkse incidentie van COVID-19 in Nederland is momenteel meer dan 25 maal hoger dan in Suriname. Daarom is besloten om het personenverkeer uit Nederland te reduceren tot essentiële werkers (in de gezondheidszorg, bedrijfsleven ) en een beperkt aantal repatrianten.

Quarantaine
Het in quarantaine zetten en houden is met name voor reizigers uit Nederland zeer problematisch gebleken, omdat personen niet kunnen of willen naar een zelf betaald quarantaine hotel of thuisquarantaine met zelf betaalde bewaking. Dit heeft tot gevolg dat het BOG niet in staat is om de grote aantallen reizigers te controleren. Het gevaar voor de import en ongecontroleerde besmettingen in Suriname is dus reëel door de Nederlandse reizigers.

De bevolking wordt daarom opgeroepen om ook mee te helpen met het scherpe toezicht op familieleden. Het gaat om reizigers uit gebieden waar de COVID-19-transmissie hoog is zoals Nederland, andere Europese landen en Verenigde Staten van Amerika. Deze mensen moeten thuisblijven gedurende tien dagen na aankomst, mond- en neuskap op en afstand houden. Bij constatering van tenminste een van de COVID-19- verschijnselen moet gelijk een huisarts of 178 worden gebeld.

Deze COVID-19-verschijnselen kunnen zijn:
– Koorts (ten minste 37,5°C) zonder duidelijk ander focus (of koortsig gevoel)
– Hoesten
– Verlies van smaak of reuk
– Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak
– Diarree of braken
– Misselijkheid
– Vermoeidheid
– Koude rillingen
– Kortademigheid
– Keelpijn
– Verwardheid
– Hoofdpijn (relatief vaak retro-orbitaal)
– Loopneus

VANDAAG