Samenwerking Arbeid en Elisabeth Samson’s Huis moet resulteren in arbeidsmuseum

Minister Rishma Kuldipsingh in gesprek met het bestuur van Elisabeth Samson's Huis. Foto: AW en J

De samenwerking tussen het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) en het bestuur van de stichting ‘Elisabeth Samson’s Huis’ moet resulteren in een arbeidsmuseum. AW en J-minister Rishma Kuldipsingh en het stichtingsbestuur onder leiding van Cynthia McLeod, hebben in een goed gesprek de wederzijdse intenties voor het inrichten van een arbeidsmuseum benadrukt.

Het gaat in deze om het monumentale pand aan de Wagenwegstraat 20B, waarin vroeger het ministerie van Arbeid was ondergebracht. De stichting is in onderhandeling met de regering om eventueel de nieuwe eigenaar van het pand te worden. Het voornemen van het arbeidsmuseum kan pas worden uitgevoerd na restauratie van het gebouw.

Minister Kuldipsingh is verheugd over het voornemen om in samenwerking met de stichting een arbeidsmuseum in te richten in het pand. Dit museum zal slechts een onderdeel zijn van de nieuwe bestemming, die het pand zal krijgen volgens de stichting. Met onder andere dit museum in het bedoeld pand, denkt minister Kuldipsingh dat het gebouw in zekere zin mede het statussymbool zal blijven uitstralen van de factor arbeid.

Het voorgenomen museum zal volgens haar de samenleving in staat stellen om de pijnlijke arbeidshistorie te kunnen herleven. Tegelijkertijd zal met name de jeugd zich kunnen realiseren dat waardig werk (decent work) voor alle werkenden vandaag de dag centraal staat in het arbeidsbeleid in relatie tot de zo gewenste duurzame ontwikkeling van Suriname. De gesprekken met de stichting zullen worden voortgezet met de bedoeling om het voornemen te realiseren.

VANDAAG