Regering zal meel voor broodproductie subsidiëren

Minister Saskia Walden in gesprek met de grootste stakeholders in de meelhandel. Foto: Ministerie EZ
Print Friendly, PDF & Email

Om de broodprijzen stabiel te houden heeft de regering besloten om meel voor de broodproductie te subsidiëren. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (EZ), voert diverse gesprekken met meelleveranciers om te komen tot een goed subsidiebeleid voor meel.

De voorbije week heeft zij meerdere gesprekken gevoerd met de grootste belanghebbenden in de meelhandel en vertegenwoordigers van broodbakkerijen, om met hen van gedachten te wisselen over de kost efficiënte voorwaarden voor de subsidieregeling. Een belangrijk aandachtspunt van de meelleveranciers tijdens deze ontmoeting, is de benodigde valuta tegen de koers van de Centrale Bank van Suriname, om met name de import van graan en meel te kunnen betalen.

Een ander belangrijk aspect is dat de overheid erop moet toezien, dat het gesubsidieerde meel daadwerkelijk ten behoeve van brood voor de lokale gemeenschap wordt gebruikt, met inachtneming van de door het ministerie gestelde voorwaarden aan de broodbakkerijen. Er is momenteel een registratie gaande van de bakkerijen.

VANDAAG