Wakaypompen krijgen onderhoudsbeurt

Minister Paramand Sewdien van LVV heeft zich georiënteerd in Wageningen. Foto: CDS

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zegt dat de Wakaypompen een onderhoudsbeurt zullen krijgen. De bedoeling is om dit te doen met fondsen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Deze mededeling deed de bewindsman onlangs tijdens een oriëntatiebezoek aan Wageningen. Daarbij heeft de LVV-topman voornamelijk gekeken naar de werking van de bestaande pompgemalen in het gebied ten behoeve van de rijstsector.

Van de vier pompen werkt er een niet; een draait perfect en de overige draaien niet op volledige capaciteit. Die pompen draaien al een week, waardoor de stijging van het waterpeil merkbaar is. Verder gaf Sewdien aan, dat door de aanhoudende droogte de zouttong zich niet ver van gebied bevindt, wat ook nadelige gevolgen kan hebben voor het irrigatiewater.

Waterhuishouding
De bewindsman hoopt dat voor dit seizoen ongeveer 5.000 tot 7.000 hectare ingezaaid kan worden. Behalve Wageningen kijkt minister Sewdien naar de gehele waterhuishouding van het district. Volgens hem is het ook van belang, dat de Wakaypompen in bedrijf blijven.

De bewindsman gaf, ten aanzien van de waterschappen in Nickerie, aan dat die onder beheer van het ministerie van LVV komen. Voorheen vielen ze onder beheer van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. De afspraken zijn reeds gemaakt binnen de politieke top en het wachten is het uitvoeren daarvan conform de wettelijke procedures.

Er zijn momenteel twee van de drie pompen in bedrijf. De regering probeert hiermee de rijstarealen van voldoende water te kunnen voorzien. Er zijn nieuwe pompen uit India, maar vanwege de COVID-19-situatie kunnen de technici nog niet naar Suriname afreizen om de aannemer bij te staan bij het installeren daarvan. Minister Sewdien zegt dat hij merkt dat met de beschikbare pompen, het waterniveau in de irrigatiekanalen toch aan het stijgen is.

Beperkingen
Enkele boeren hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt om de grond te bewerken, zodat binnenkort kan worden overgegaan tot de inzaai van de ruim 5.000 hectare rijstarealen. Toch zijn er wat beperkingen, die maken dat de pompen niet op volle capaciteit kunnen draaien. Een daarvan is de geringe stroomcapaciteit. Ook zijn niet alle primaire waterwegen opgeschoond. De overheid is nu druk bezig de kanalen op te halen, zodat het water vrijelijk kan stromen naar de rijstvelden.

Een ander probleem waarmee het gebied kampt, is het watergetij. Per etmaal kunnen de pompen slechts zes uren het water pompen. De sluis nabij de Arawararivier, die moet zorgen voor de aanvoer van zoetwater naar de Nickerierivier, verkeert namelijk in deplorabele staat. Ook is er een ander probleem ontstaan, waardoor alle irrigatiewater richting de Coppenamerivier stroomt. Met het ministerie van Openbare Werken wordt nagegaan op welke wijze dit opgelost kan worden, zodat er meer irrigatiewater beschikbaar is.

Wirendra Kalloe, onderdirecteur Landbouw Regio-West bevestigt dat de drie nieuwe pompen uit India al in het land zijn. Ter illustratie gaf hij aan, dat een nieuwe pomp de capaciteit overschrijdt van de twee werkende pompen, die al ongeveer zestig jaar oud zijn. De pompen zijn noodzakelijk voor de rijstproductie. Als de nieuwe pompen geïnstalleerd zijn, kan ook de inzaai verder verhoogd worden wat het hele land ten goede komt.

VANDAAG