Veira onderneemt stappen tegen misdaadjournalist Leistra; schakelt advocaat Gonesh in

Daniëlle Veira, directeur Nationale Veiligheid. Beeld: NII
Print Friendly, PDF & Email

Daniëlla Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, vindt dat haar naam ten onrechte is genoemd in het onlangs verschenen boek “De drugsmaffia dicteert; de moord op Derk Wiersum en de ondermijning van onze rechtsstaat”, geschreven door Gerlof Leistra. De naam van Veira wordt in dit boek in verband gebracht met een Surinaamse Nederlander Greg F., die als rijzende ster in het criminele circuit wordt gepresenteerd.

Op pagina 197 wordt het volgende vermeld: “Greg F. is vaak in Suriname en heeft goed contact met het hoofd van de Surinaamse Veiligheidsdienst, Daniëlle Veira. Zij geldt als een vertrouweling van Bouterse.”

De in Nederland gevestigde advocaat mr. drs. Aroon Gonesh

Naar aanleiding hiervan heeft Veira de in Nederland gevestigde advocaat Aroon Gonesh ingeschakeld om haar belangen in deze te behartigen. De advocaat heeft onder de aandacht van auteur en uitgever gebracht, dat de vermelding van de naam van zijn cliënte in het boek, gelezen in de context waarin die is geplaatst en de verdere inhoud van het boek, ten onrechte de suggestie wekt dat zij en het Directoraat Nationale Veiligheid betrokken zouden zijn bij (ernstige) criminele activiteiten, althans dergelijke activiteiten zouden faciliteren.

“Deze suggestie is volgens de raadsman van Veira onjuist, vindt geen steun in het feitenmateriaal en is onrechtmatig” jegens haar. De vermelding in het boek overschrijdt het betamelijke, berokkent schade aan de reputatie van mijn cliënte en daarmede ook aan de reputatie van het Directoraat Nationale Veiligheid van de Republiek Suriname”, aldus de advocaat.

De raadsman van Veira vindt, dat door het leggen van een niet bestaand verband tussen zijn cliënte en zware georganiseerde criminaliteit, de uitoefening van haar functie als directeur Nationale Veiligheid in gevaar is gebracht. “Zij moet als directeur van het instituut dat in het leven is geroepen ter zake de bescherming van de nationale veiligheid van de staat Suriname, geen waas van criminaliteit over zich hebben. Deze verdenkingen kunnen haar belemmeren in haar functioneren nationaal en ook internationaal”, zo meent de raadsman.

Het niet bestaande verband dat volgens Gonesh gesuggereerd wordt in het boek tussen Veira en de georganiseerde misdaad was nooit eerder gelegd. Deze suggestie is nu echter een eigen leven gaan leiden en is te vinden op tal van plaatsen in de media en het internet. Veira heeft dan ook een groot belang bij het voorkomen en beperken van verdere schade, betoogt Gonesh.

Bij de beoordeling of er sprake is van een onrechtmatige publicatie staan de vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van reputatie en privacy tegenover elkaar. De reputatie van Veira is op zeer grove wijze beschadigd en zowel haar professionele carrière als haar gezinsleven zijn in gevaar gebracht.

Volgens de raadsman dient daarom bij een afweging van de belangen geoordeeld te worden dat het belang van Veira om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen, aantasting van haar eer en goede naam, en vrees voor haar veiligheid, zwaarder weegt dan het recht van vrijheid van meningsuiting.

De vermelding van de naam van Veira en de wijze waarop, in het boek “De drugsmaffia dicteert” is dan ook onrechtmatig. Veira heeft er recht op te verlangen dat het onrechtmatig handelen jegens haar wordt beëindigd, en dat de schade die zij lijdt en nog zal lijden beperkt wordt, aldus advocaat Gonesh.

VANDAAG