Mijnactiviteiten in waterwegen niet langer gedoogd

Mijnactiviteiten met skalians in waterwegen zijn niet langer toegestaan. Foto: NH

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft in verband met de formulering van het mijnbouwbeleid een bezoek gebracht aan de opererende skalians op de Marowijnerivier in het district Sipaliwini. Mijnactiviteiten in de grensrivieren zijn niet langer gedoogd en worden stopgezet, zegt de NH-bewindsman.

De stopzetting is conform het te voeren regeringsbeleid op het gebied van mijnbouw. De NH-topman heeft zich persoonlijk georiënteerd en aanmaningen overhandigd aan de diverse skalianhouders. Hij benadrukte dat de vervuiling in de waterwegen en op het stuwmeer moet worden tegengegaan. Minister Abiamofo gaf te kennen dat de verschillende leefgemeenschappen en de Fransen veel last ondervinden van de hevige milieuverontreiniging veroorzaakt door de opererende skalians.

De bewindsman gaf verder aan dat zich een nieuwe trend aan het ontwikkelen is, waarbij de skalians eveneens de oevers van de rivieren betreden. Het traject dat zal worden ingezet moet erin resulteren, dat de operaties van de skalians op een structurele manier tot het verleden gaan behoren.

Voorafgaand aan het bezoek heeft de bewindsman reeds een deel van de skalianhouders toegesproken en het beleid besproken. In het vooruitzicht ligt dat de skalianhouders, die nog niet bereikt zijn alsnog gevisiteerd zullen worden. Op een later moment zal er ook een expeditie gedaan worden naar de Lawarivier.

VANDAAG