Suriname vraagt obligatiehouders uitstel van betaling

Suriname heeft obligatiehouders uitstel van rentebetaling gevraagd. De regering heeft op 26 oktober gebruikgemaakt van de 30 dagen uitstelperiode voor de rentebetaling van de 2026-obligaties. De Surinaamse autoriteiten boeken aanzienlijke vooruitgang in hun schuldbeheerstrategie, schrijft het ministerie van Financiën en Planning in een persbericht.

Ervan uitgaande dat Suriname de goedkeuring verkrijgt voor het verzoek, zal er een uitstel zijn van bepaalde rente- en hoofdsombetalingen die anders in 2020 en begin 2021 verschuldigd zouden zijn. Deze opschorting van de betalingen zal aan meerdere doelstellingen bijdragen.

Suriname zal met deze opschorting ademruimte krijgen om de nodige maatregelen te treffen. Een van de belangrijkste maatregelen betreft het terugbrengen van het begrotingstekort en zal zorgen voor macro-economische stabiliteit.

Voor ondersteuning in dit kader vindt er overleg plaats met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij het streven is om binnen afzienbare tijd een overeenkomst te sluiten.

Het uitstellen van betaling zal Suriname de gelegenheid geven om een schuldenbeheersingsprogramma te ontwikkelen en deze voor te leggen aan al haar crediteuren. Tevens zal het uitstellen van betalingen de autoriteiten de ruimte geven om vreemde valuta te behouden om de economische crisis gecreëerd door de vorige regering, welke verergerd is door de COVID-19-pandemie, te beheersen.

VANDAAG