Economische Zaken zal meer informatie verstrekken over standaarden

EZ-minister Walden in gesprek met de leiding van het Surinaams Standaarden Bureau. Foto: EZ

Standaarden zijn van groot belang bij het stimuleren van economische activiteiten in een land en voor de bescherming van mens, dier en milieu. Daarom moet de informatie over alle standaarden die er zijn en welke worden bepaald, sneller naar de samenleving worden overgebracht. Door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), zal daarom gewerkt worden aan de informatieverstrekking.

Minister Saskia Walden heeft op 13 november een werkbezoek gebracht aan het Surinaams Standaarden Bureau (SSB). Bij dit bezoek benadrukte de bewindsvrouw, dat het SBB moet zorgen voor een goed actieplan, waarmee in 2021 meer informatie aan de samenleving wordt gegeven, over het belang van standaarden bij alles wat men doet.

De SBB-leiding heeft de bewindsvrouw ingelicht over de stand van zaken. Er werd ingegaan op de taakstelling van het SSB, de standaarden die door de organisatie worden ontwikkeld, de internationale organisaties waar het bureau relaties mee onderhoudt, de projecten die zijn en worden uitgevoerd, de activiteiten die in de pijplijn zijn, de strategie en het beleid voor de periode 2020 tot 2023 en een overzicht van het financiële plaatje van het SSB.

De EZ-minister stelde na de presentaties nu goed geïnformeerd te zijn over de rol van het SBB en gaf de verzekering dat de departementsleiding erop zal toezien, dat de samenleving goed wordt geïnformeerd over belangrijke standaarden.

Volgens de minister moet er een inhaalslag worden gemaakt om met name ondernemers ter stimulering belangrijke informatie te geven over standaarden. Ook moet tegelijkertijd de consument worden beschermd, door hen te voorzien van meer informatie inzake standaarden. SSB werkt aan het verbeteren, stimuleren en bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van het leven en het waarborgen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in Suriname, door middel van standaardisatie.

SSB-directeur Charelle Parker gaf minister Walden na de presentaties een rondleiding en overhandigde vervolgens een map waarin het concept Nationaal kwaliteitsplan, het Strategisch Beleidsplan 2019-2023, het Jaarplan 2020, de Nationale Standaarden Strategie 2019-2022 en een overzicht van alle vastgestelde nationale standaarden zaten.

VANDAAG