Uitgaansverbod vanaf morgen van 23.00 tot 05.00 uur

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Beeld: YouTube

Het aantal coronabesmettingen in Suriname laat een dalende trend zien. Daarom geldt het uitgaansverbod ingaande morgen van 23.00 tot 05.00 uur. De vorige week waren er drie besmettingen per dag. Dat houdt in dat Suriname nu ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag is.

“Wij houden het aantal van 25 besmettingen vast als norm voor Suriname. Bij benadering of overschrijding van dit aantal zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen te verscherpen”, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, namens president Chan Santokhi in een televisietoespraak tot de natie.

We kunnen nu spreken van sporadische oftewel clusterbesmettingen, zegt Ramadhin. “We moeten dus alert blijven aangezien meer dan 90 procent van onze bevolking, nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft.”

Voor elk event moet er een protocol zijn waardoor het risico op besmettingen zo veel als mogelijk kan worden beperkt. Voor feesten is er nog geen goedgekeurd protocol. “Als wij meenemen dat er bij feesten een gemoedelijke en intieme sfeer heerst weten wij dat de verleiding groter is om de maatregelen naast ons te leggen. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf.”

Ramadhin roept op om gebruik te maken van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Momenteel liggen er vijf personen op de Intensive Care. De bezetting van de IC-bedden is stabiel vergeleken met de vorige week. Twaalf patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica Ziekenhuis en Academisch Ziekenhuis Paramaribo (bezetting is ook stabiel vergeleken met de vorige week). Er liggen vijf patiënten in het isolatieveldhospitaal van het Wanica Ziekenhuis (bezetting ongeveer vijf procent; vorige week 16 procent).

De afgelopen week hebben twee Surinamers de strijd verloren van COVID-19. Deze personen lagen voor langere periode op de afdeling Intensive Care. Ramadhin condoleert familie en nabestaanden.

“We naderen het eind van 2020 en het OMT beveelt dringend aan dat wij op aangepaste, COVID-19-veilige wijze de feestdagen doorbrengen. Een gezond en COVID19-vrij Suriname is ons doel. De ondersteuning vanuit internationale organisaties zoals de PAHO heeft geresulteerd in een donatie van promotiemateriaal aangaande de Mohana Challenge. Deze artikelen worden verder verspreid. De PAHO blijft ondersteunen in deze campagne.”

Ramadhin zegt dat in het kader van de samenwerking met Nederland er de afgelopen week 18 beademingsapparaten zijn gearriveerd en ook een enorme hoeveelheid aan PPE. “De komende weken zal de voorlichting rond een COVID-19-veilig jaareinde, opgevoerd moeten worden. Vaststaat dat wij de gebruikelijke dans- en drankfestijnen dit jaar voor één keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten, achterwege zullen moeten laten.”

VANDAAG