Adhin: “Recht heeft gezegevierd”

Ashwin Adhin is verwelkomd in partijcentrum Ocer. Foto: Suriname Herald

“Recht heeft gezegevierd,” is de reactie van ex-vicepresident Ashwin Adhin die nu op vrije voeten is. In de zaak van Adhin, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) beroep had aangetekend tegen de uitspraak van de rechter-commissaris (rc), heeft het Hof van Justitie het OM in het ongelijk gesteld. De rc, Siegline Wijnhard, heeft verklaard dat de inverzekeringstelling van Adhin onrechtmatig is en de onmiddellijke invrijheidstelling van hem aanbevolen.

De voormalige vicepresident gaf aan dat hij in de periode van zijn arrestatie heel veel heeft nagedacht en zelf heeft mogen zien hoe het systeem werkt. “We moeten veel gaan werken aan het systeem,” zei Adhin aan journalisten. Op de vraag als hij zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit zei hij dat hij dat niet heeft gedaan. “Als u de case ziet, dan gaat u het direct doorhebben,” zei hij.

Adhin is niet teleurgesteld in het rechtssysteem, maar is van oordeel dat er bepaalde elementen zijn waar er samen gekeken moet worden waarom het op een bepaalde manier moet gebeuren. “Er zijn bepaalde elementen waar we serieus naar moeten kijken, die niet bevorderlijk zijn voor ons samenzijn,” zegt hij.

Groot onthaald
Adhin is gisteravond na zijn vrijlating, groots onthaald in Ocer. Er werd niet nagelaten om vuurwerk bij deze gelegenheid af te schieten. Om een reactie gevraagd gaf ex-first lady Ingrid Bouterse te kennen, dat ze blij is dat Adhin op vrije voeten is en ook nog op de dag vóór 45 jaar Srefidensi.

Ze gaf aan dat de partij hem continue heeft bijgestaan en hij welkom is geheten. Bouterse gaf verder aan dat zij bij deze gelegenheid haar man, Desi Bouterse, vertegenwoordigde omdat hij zelf niet lijfelijk aanwezig kon zijn in Ocer.

Nadat bekend werd dat het Hof van Justitie zich terug kon vinden in de uitspraak van de rc, zijn journalisten getogen naar de politiepost Richelieu. Adhin zou daar moeten komen om de nodige stukken af te handelen en in ontvangst te nemen voor zijn vrijlating.

Na bijkans vier uur te hebben gewacht, werd journalisten voorgehouden om naar Ocer te gaan, omdat Adhin daarnaartoe zou gaan. Na enige tijd werd aangegeven dat Adhin niet meer naar de politiepost Richelieu zou gaan om de stukken in orde te maken, maar naar politiepost Meerzorg om de zaken daar af te handelen.

Op politiepost Meerzorg werd hij eveneens door een groep sympathisanten verwelkomd. NDP-parlementariër Ann Sadi deed een Surinaamse vlag om hem heen, waarna Adhin zijn tocht vervolgde naar Ocer.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG