Minister Amoksi roept inspecteurs op tot ethisch handelen

Een van de politiefunctionarissen die is bevorderd. Foto: Juspol

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft een grote groep onderinspecteurs die tot politie-inspecteurs 3de klasse zijn bevorderd opgeroepen om hun handelen ethisch te laten zijn. Hij drukte ze op het hart rekening te houden met de mensenrechten van vooral de heel kwetsbaren in de samenleving en minderbedeelden. De bevordering van iets meer dan tweehonderd onderinspecteurs heeft op 30 november plaatsgevonden op de Politie Academie.

Volgens de bewindsman hebben de functionarissen die in de naast hogere rang zijn bevorderd, nog enkele hobbels te nemen. Hij stelde verder dat velen van hun binnenkort de inspecteursopleiding zullen volgen, wat betekent dat zij op weg zijn naar meer verantwoordelijkheid. “Naar functies waar u meer leiderschap zal moeten demonstreren, waar er meer op u zal worden gelet, waar u anderen zult moeten corrigeren.”

De bewindsman ging ook in op de recente ontwikkelingen rondom de werving, selectie en opleiding van politierekruten, die volgens hem heel open en professioneel moet plaatsvinden. “Immers, elke competente planter weet dat het de kunst is om de grond goed te bewerken, zodat het zaad goed kan groeien. Tegen wat hier is gebeurd gaan we de juiste en gepaste maatregelen treffen. Naast werving en opleiding, structuur en organisatie, management en leiderschap, zijn de toepassing van technologie en de manier hoe wij omgaan met informatie, en nu ook community policing bepalend voor het succes van het Korps Politie Suriname,” zei minister Amoksi.

Korpschef Roberto Prade zei dat hij enkele jaren terug nog had voorgesteld om de officiersopleiding in te korten. Er is intussen goedkeuring gegeven dat de komende opleiding een jaar zal duren. “De nieuwbakken inspecteurs hebben minstens 25 dienstjaren achter de rug. De organisatie heeft verzuimd ervoor te zorgen, dat er een vloeiende doorgang heeft plaatsgehad in de loop der tijd,” meent de politiechef.

Hij deelde de officieren ook mee, dat zij ook nachtdiensten zullen blijven draaien. Prade wenst ook geen geluiden te horen dat ze officiers zijn geworden en dus niet meer kunnen functioneren als groepscommandanten. “De leiding van het KPS kan niet zo’n grote groep onttrekken aan het operationele,” beweert hij.

Bondsvoorzitter Raoul Hellings vroeg zijn leden om in gevallen van ontevredenheid niet te rennen naar de pers, maar in contact te treden met het bondsbestuur. Hij haalde aan dat de bond strijd heeft moeten leveren en de resultaten ook niet zijn uitgebleven. Hellings heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het tekort dat de onderinspecteurs is aangedaan. Deze groep heeft te lang moeten wachten op een bevordering in een naast hogere rang.

Er zijn in totaal 209 onderinspecteurs bevorderd. Een groep van 28 politiefunctionarissen, variërende in de rang van onderinspecteur tot en met commissaris van politie, is gedecoreerd wegens veertig en meer trouwe dienstjaren.

VANDAAG