Schommelingen olieprijzen toeschrijven aan ontwikkelingen wereldmarkt

Minister Saskia Walden. Foto: CDS

De geruchten over de aanpassing van de olieprijzen aan de pomp zijn niet voorbijgegaan aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Hierover zegt Walden dat de schommelingen in de pompprijzen volledig kunnen worden toegeschreven aan de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen van olie. Ze zegt dat de oliesector al jaren deviezen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ontvangt voor de import van olie, waarbij steeds de officiële wisselkoers is gehanteerd.

De CBvS kan vanaf het laatste kwartaal van 2019 niet meer voorzien in deze deviezen en is de oliesector toegewezen op de vrije markt voor haar deviezen, waarbij het verschil tussen de officiële- en de vrije marktkoers wordt verrekend uit de governmenttake. Het is volgens haar bekend dat de koersen op de vrije markt nu een stijgende trend vertonen, waarbij het verschil met de officiële wisselkoers steeds groter wordt en het steeds moeilijker wordt voor de overheid om deze te compenseren uit de governmenttake.

Er worden gesprekken gevoerd hoe deze situatie op te lossen. Het ministerie zal op de ingeslagen weg voortgaan om de gemeenschap, inclusief de Servicestation Exploitanten Bond (SSEB), tijdig te informeren. In een reactie gaat minister Walden ook in op een bericht waar pomphouders hebben aangegeven dat hun geduld opraakt.

Overeenkomst overheid en oliemaatschappijen
De overheid heeft een overeenkomst met de oliemaatschappijen voor de levering van olie en jarenlang een zakelijke relatie met de oliemaatschappijen om oliegerelateerde issues te bespreken. De pomphouders hebben op hun beurt als onafhankelijke bedrijven allen een aparte overeenkomst met hun leverancier van olie, waarin bepaalde zaken voor de pomphouder specifiek zijn vastgelegd.

Volgens informatie van de minister is het bij overeenkomst tussen de pomphouders en de oliemaatschappij vastgelegd, wie zorgt voor bijvoorbeeld het onderhoud van het verhuurde pompstation. Dit laatste is bepalend bij de verdeling van de brutowinstmarges tussen deze twee partners.

Uit informatie is volgens Walden gebleken, dat er verschillende soorten pompstations zijn, waarbij zij al dan niet eigendom zijn van de oliemaatschappij of de pomphouder of er is sprake van een huurovereenkomst waarbij allen aparte afspraken hebben met hun oliemaatschappij die olie voor hen levert.

Geschil
Er bestaat thans een geschil over de verdeling van de brutowinstmarges tussen de oliemaatschappij SOL Suriname NV en de pomphouders, die olie bij haar afnemen. Aangezien de overheid geen zakelijke relatie heeft met de pomphouders, stelt zij in overleg met de oliemaatschappijen een gezamenlijke bedrijfsmarge vast en laat de verdeling hiervan over aan de oliemaatschappij en de pomphouder.

Om de rust te bewaren in de oliesector heeft het ministerie van EZ in de afgelopen twee maanden geprobeerd om partijen bij elkaar te brengen en veel informatie uit de sector ingewonnen. Het ministerie van EZ kan hierbij slechts een bemiddelende rol spelen en heeft beide partijen adviezen geboden hoe uit deze impasse te geraken, zegt minister Walden.

VANDAAG