Sharman: “Escalatie situatie Southdrain moet voorkomen worden”

Bivakkerende vreemdelingen te Southdrain. Beeld: STVS
Print Friendly, PDF & Email

De overheid zal de vinger aan de pols moeten houden wat betreft de situatie van de bivakkerende vreemdelingen te Southdrain. Als de situatie langer aanhoudt zullen er andere maatregelen getroffen moeten worden, zodat de situatie niet escaleert. Mocht een diarree-uitbraak zich voordoen, dan heb je gauw een situatie waarbij ruim honderd personen in een keer opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, zegt de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Dew Sharman, aan Suriname Herald.

De commissie Mensenrechten heeft zich georiënteerd te Southdrain en zal verslag doen aan DNA over haar bevindingen. Sharman zegt dat hij zich zorgen maakt over de hygiënische situatie, want men heeft nu te doen met het regenseizoen. De mensen blijven in kleine tenten en dat is een onhoudbare situatie. Het risico is groot dat er infectieziektes kunnen uitbreken zoals diarree. Het humanitaire aspect is belangrijk, benadrukt Sharman want ongeacht de mensen hun status, ze zijn op de eerste plaats mensen.

De afdeling Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft zich georiënteerd op de locatie, waar de groep bivakkerende vreemdelingen zich bevindt. Bij verificatie zijn 367 bivakkerende vreemdelingen genoteerd, bestaande uit 236 mannen, 118 vrouwen en tien kinderen met de Cubaanse nationaliteit. In de groep zijn er ook een man en twee vrouwen met de Dominicaanse nationaliteit.

Sharman legt uit dat het hier gaat om mensen die als toeristen naar Suriname zijn gekomen en dus eigenlijk niet getypeerd kunnen worden als asielzoekers. De groep wil niet in Suriname blijven, omdat het leven hier zwaar is. De Cubanen willen de oversteek doen naar Guyana. Er zijn twee eindbestemmingen te weten Brazilië en de Verenigde Staten, legt Sharman uit. Tijdens zijn oriëntatie is hij toegesproken door de leider van de groep.

De parlementariër geeft verder aan dat het om een goed georganiseerde groep gaat. Aan hem is duidelijk gemaakt, dat de groep op een vredige manier de oversteek wil doen. De Cubanen hadden altijd de mogelijkheid om op illegale wijze de oversteek te doen, echter wensen ze geen ruzie te krijgen met de Surinaamse- en de Guyanese overheid.

Sharman merkt verder op dat de mensen in eerste instantie geen voeding wilden accepteren van de districtscommissaris van Nickerie en andere personen, ondanks ze door hun voorraad heen waren. Door tussenkomst van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), hebben ze uiteindelijk toegestemd om hulp aan te nemen. Aan hun werd uitgelegd, dat het NCCR belast is met rampenbeheersing en het verlenen van noodhulp. De groep wenst geen bemoeienis van de Cubaanse ambassade in deze kwestie, omdat teruggaan naar Cuba eveneens geen optie is.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG