VHP: “Bouterse mag nimmer de kans krijgen opnieuw mensenrechten te schenden”

Bouterse mag nimmer de kans krijgen opnieuw mensenrechten te schenden, aldus de VHP.
Print Friendly, PDF & Email

De VHP wil dat schending van mensenrechten zwaar bestraft wordt. Er moet erop worden toegezien dat regeringsleiders geen synoniem worden van onderdrukking en dictatuur. Het is onze collectieve plicht om te blijven streven naar een wereld waarin niemand wordt achtergelaten, vergeten of mishandeld, laat de VHP aan de vooravond van de 38ste herdenking van 8 december 1982. De partij stelt dat Bouterse nimmer de kans mag krijgen opnieuw mensenrechten te schenden.

Onlangs heeft ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse op een vergadering in Ocer, jongeren opgeroepen om de regering met wapens weg te halen. Bouterse wil het land terugbrengen richting jaren tachtig, toen hij als militaire dictator op grote schaal mensenrechten heeft geschonden. “Dit moeten wij voorkomen, de VHP wil absoluut geen herhaling van de staatsgreep en mensenrechtenschendingen van de jaren tachtig.”

Om de rechten en vrijheden van ieder mens te schetsen, werd in 1948 het historische document Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld. De UVRM is de eerste internationale overeenkomst over de basisprincipes van mensenrechten. De UVRM is ondertekend door alle 192 leden van de Verenigde Naties, waaronder ook Suriname.

Fundamentele mensenrechten zijn eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen: vrijheid van meningsuiting en vrije pers, vrijheid van religie en vrijheid van vergadering. De basisrechten van elk individu, vanaf hun geboorte tot hun dood, worden mensenrechten genoemd. Ieder mens heeft recht op deze rechten, ongeacht hun kaste, geloof, nationaliteit, huidskleur, geslacht, religie, overtuiging of sociale status.

Mensenrechten gelden voor iedereen, ongeacht wie we zijn, waar we vandaan komen of hoe we ervoor kiezen ons leven te leiden. Deze rechten zijn ontwikkeld om te beschermen tegen iedereen die iemand wil schaden of schenden. Het is de taak van de overheid om mensenrechten te implementeren en de plicht om de mensenrechten te beschermen en te bevorderen.

“We moeten zorgvuldig en helder nadenken over het onderwerp mensenrechten, want in de aanvaarding en naleving van deze rechten ligt de wortel van onze kans op vrede in de toekomst. De VHP is ervan overtuigd dat de strijd voor democratie en vrijheid een cruciale strijd is, want het behoud ervan is essentieel om de vrede en veiligheid te handhaven. De zorg voor het behoud en de bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden staat centraal bij de VHP.”

De VHP zegt dat we als land de universele mensenrechten en fundamentele vrijheden hebben erkend, maar dat deze niet stoppen bij onze grenzen maar we voortdurend inspanningen moeten plegen om de wereld van onderdrukking, geweld en haat te bevrijden. De VHP zal samen met de regering blijven streven naar het uitbannen van alle vormen van onrecht en het bevorderen van waardigheid, menselijkheid en het terugdringen van tirannie.

Armoede is ook een ernstige vorm van mensenrechtenschending. De vorige regering heeft het land aan de rand van faillissement gebracht waardoor de armoede nog steeds voortduurt. De VHP zegt dat de regering-Santokhi bezig is economische hervormingen door te voeren.

Deze hervormingen hebben een menselijk gezicht omdat ze bedoeld zijn, de economische en sociale rechtvaardigheid te bevorderen voor al onze burgers, vooral de meest behoeftige mensen. De VHP is ervan overtuigd dat de regering onder leiding van president Chan Santokhi, het volk uit de armoede gaat halen en ervoor waken dat de mensenrechten gewaarborgd blijven.

VANDAAG