Woordvoerder Ravaksur bespreekt zorgpunten arbeidende klasse met regering

Armand Zunder
Print Friendly, PDF & Email

De zorgpunten van de arbeidende klasse zijn onder de aandacht gebracht van de regering. Dit is gebeurd tijdens een bijeenkomst, die op 15 december heeft plaatsgevonden op het Kabinet van de President. “Er is afgesproken elke maand een keer met het presidium van Ravaksur te praten,” zegt Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). Zunder is ook voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie.

De woordvoerder spreekt van een openhartige meeting met de regering. Er is ook gesproken over de inflatie waaronder de samenleving gebukt gaat. “Het besteedbaar inkomen van de wrokoman blijft maar achteruitgaan. Het is duidelijk overgebracht dat de samenleving niet oneindig gebukt kan blijven gaan onder deze situatie. Het besteedbaar inkomen is in de afgelopen tijd met liefst 55 procent afgenomen.” De vakbondsleider geeft aan dat president Chan Santokhi beloofd heeft maatregelen te zullen treffen dat de inflatie niet blijft stijgen.

Voorzitter Zunder zegt dat er vanuit de regering ook gesproken is over de mogelijkheid voor een loonronde. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De regering heeft ten aanzien van de loonreeks advies gevraagd van de Sociaal Economische Raad. De voorzitter zegt verder dat er ook gesproken is over het plaatsen van een vertegenwoordiger van de vakbeweging in de raden van commissarissen.

Lloyd Pool, bondsvoorzitter van het personeel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, heeft ook deelgenomen aan de meeting. Hij zegt dat er gezien de recente verscherping van de COVID-19- maatregelen het openbaar vervoer niet beschikbaar zal zijn voor zorgpersoneel dat in de avond moet werken of juist in de avond van het werk gaat.

“Het personeel zal verstoken zijn van openbaar vervoer. Hierdoor zullen de kosten voor vervoer hoger komen te liggen of anderen zullen naar huis moeten lopen, met alle gevaren van dien.” Hij heeft daarom het beroep gedaan op de regering om vervoer in zetten voor deze groep.

VANDAAG