NDP: Kerst is de sociale afstand in onze harten verkleinen

Print Friendly, PDF & Email

Het jaar 2020 was meer dan gewoonlijk een uitdagend jaar voor de mensheid over de gehele wereld. Christenen hebben in dit jaar hoogtijdagen als Pasen en kerst heel anders moeten vieren, onder andere zonder fysiek aanwezig te zijn bij plechtige kerkdiensten en uitbundige familie samenkomsten. Maar ook te midden van de gescheidenheid, de onzekerheid en de onmacht die wij leerden kennen, zijn er kansen ontstaan, schrijft de NDP in een kerstboodschap.

Er zijn tal van voorbeelden binnen de COVID-19-crisis, waarbij de creatieve geest van onze samenleving ervoor zorgde dat we wel door konden; waarbij wij samen zorgden dat de COVID-19-crisis begin dit jaar snel te overzien was en we elkaar de helpende hand of een bordje aanreikten, waar we konden. “Wij hebben geleerd om beter met onze tijd om te gaan, we planten weer, we gebruiken het oneindige internet niet alleen voor vermaak maar ook voor onder andere educatie en kerkdiensten; kortom wij hebben ons aangepast met de middelen die er waren.”

Evaluatie
Het bijna afgelopen jaar heeft ook voor de Nationale Democratische Partij beproevingen met zich meegebracht. Deze beproevingen gaan gepaard met evaluatie. De NDP heeft een verantwoordelijkheid tegenover haar leden en de natie om de ingeslagen weg van zelfreflectie en groei voort te zetten. De nadruk ligt hierbij op het ideologisch proces waar de NDP voor staat, niet enkel op personen. Net als COVID-19 ons allen individueel dwong om terug te gaan naar wat er echt toe doet, verlangt ook dit evaluatieproces van ons dat we ons heroriënteren op de basis.

Langs de weg die wij afleggen, zullen mensen met ons meegaan en zullen mensen afhaken. Wij berusten ons daarbij in het geloof dat zoals bij de geboorte van Jezus Christus nieuw leven is gekomen, zo ook de NDP als partij invulling zal geven aan de cyclus van een nieuw leven. Ons ontwikkelingstraject als land kent soms zijn eigenaardigheden, maar met liefde en verdraagzaamheid hebben wij steeds bewezen dat er geen onoverbrugbare vraagstukken zijn.


Herdenken en bezinnen
Mede door ons aller eigen verantwoordelijkheid om COVID-19 te helpen indammen, zal bij het kerstfeest van 2020 de nadruk liggen op herdenken en bezinnen. 2020 heeft ons uitgedaagd om aan te blijven passen, om voornamelijk verschillen te zien en sociale afstand te houden. De tijd is gekomen om samen te smelten. Laten we die sociale afstand van 1,5 meter fysiek houden, maar laten we de sociale afstand in onze harten verkleinen. Onze Surinaamse warmte mag niet verloren gaan, doordat we vergeten om anderen te helpen, anderen bij te staan die in sociale moeilijkheden zijn geraakt en te delen zonder onderscheid te zien in politieke kleur.

Een zalig kerst kan je beleven zodra je vrede in je hart hebt. Laten we die vrede behouden. “Moge de liefde en het licht van het Kerstfeest in uw hart, uw huis en uw familie blijven schijnen,” schrijft de NDP.

De NDP wenst alle Surinamers vredevolle feestdagen toe en alle zieken een voorspoedig herstel. Wij danken de werkers binnen de essentiële diensten, die hun eigen kerst opgeven om ons te blijven voorzien van voedsel, zorg en veiligheid tijdens deze feestdagen.

Blijf veilig. God zij met ons Suriname!

VANDAAG