Mangre pleit voor bundeling en eenheid in vakbeweging

De jarige Reshma Mangre gisteren tijdens een persconferentie. Foto: Suriname Herald

VHP-parlementariër Reshma Mangre pleit op haar 45ste verjaardag voor bundeling en eenheid in de vakbeweging. Ze was gisteren jarig en is twintig jaar verbonden aan de vakbeweging. Tijdens een belegde persconferentie gaf ze te kennen, dat de politiek de vakbeweging bespeeld en verdeeld heeft. Het is volgens haar meer dan tijd dat men nu gaat bundelen en kijken wat de doelen voor de toekomst zijn, zodat men die samen kan realiseren in het belang van het land.

Mangre is voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). President Chan Santokhi was samen met de voorzitter van het parlement, de voorzitter van C-47 en de fractieleider van de VHP aanwezig tijdens de persconferentie. Santokhi gaf aan dat Mangre over veel levenservaring, vakbondservaring, maatschappijkennis, werknemerskennis en inzichten beschikt.

Volgens het staatshoofd is het prijzenswaardig dat Mangre op haar 25ste gestart is als shop steward. “Ze was toen al bereid strijd te leveren voor het onderwijsveld en de werknemers,” zei de president. Hij vertelde dat hij als politieke strijder Mangre op het veld heeft ontmoet als vakbondsstrijder. Ze hebben beiden strijd gevoerd tegen het wanbeleid van de vorige regering, merkte hij op.

Hij heeft Mangre gevraagd om de VHP te ondersteunen, omdat hij vond dat strijders als haar nodig zijn in de partij. Toen hij haar aanbood om de VHP te ondersteunen, heeft Mangre aangegeven, dat ze het verzoek eerst moest bespreken met de vorige voorzitter van de BvL, Wilgo Valies. Santokhi heeft samen met Valies en Mangre gesproken over de toekomst van het land. Hiermee wil hij de discipline van Mangre aangeven, waarbij ze in staat is om goede beslissingen te nemen. Toen is het traject ingezet en is ze nu assembleelid geworden.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, stelt het zeer op prijs dat Mangre haar persoonlijk moment dat ze te vieren heeft, heeft gemaakt tot een van gemeenschappelijk belang. Hierbij voert het gemeenschappelijk belang de boventoon, namelijk dat er eenheid komt binnen de vakbeweging. Volgens hem ziet Mangre het als een methode om de vakbeweging te verheffen. In deze periode heeft de vakbeweging het meer dan ooit nodig, vindt Berenstein.

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, merkte op dat 45 jaar een leeftijd is om nog strijd te kunnen leveren. In de voorbije zes maanden van samenwerking met Mangre heeft hij haar potentie kunnen zien. Bee gaf aan dat hij er niet in gelooft, dat dit land alleen opgebouwd kan worden door mannen. Het is een aangelegenheid van mannen, vrouwen en jongeren.

Bee merkte verder op dat er in de vakbeweging weinig vrouwen actief zijn. Volgens hem zou Mangre, met haar twintig jaar ervaring, als rolmodel moeten dienen voor andere vrouwen die met het idee rondlopen, dat het vakbonds- en politiek werk slechts voor mannen weggelegd is. Bee zei verder dat Mangre ook ervoor moet zorgen, dat zij ruimte creëert voor andere vrouwen om bovenop te komen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG