Vervallen Bazo- en Bzv-kaarten verlengd tot eind februari

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Personen met een Bazo- en Bzv-kaart, met een vervaldatum tussen 31 juli en 31 december 2020, kunnen deze tot en met 28 februari 2021 gebruiken. Tot en met die datum zullen de zorg en dienstverlening aan personen in het bezit van deze kaarten normaal plaatsvinden. Dit besluit is vandaag genomen tijdens een ontmoeting tussen de regering en De Nationale Assemblee (DNA).

De registratie voor de verlenging van deze kaarten loopt tot en met 15 februari 2021. Registratieformulieren kunnen opgehaald worden bij de diverse Bazo-, RGD- of SZF-kantoren of kunnen gedownload worden. De beoordeling van de ingediende aanvragen zal zo spoedig mogelijk afgerond worden. Zodra een aanvraag is goedgekeurd, wordt de persoon gebeld en zo spoedig mogelijk voorzien van een nieuwe kaart.

Voor personen tot zestien jaar en zestigplussers, van wie de kaart ook een vervaldatum heeft tussen 31 juli en 31 december 2020, is de dienstverlening ook gegarandeerd tot en met 28 februari 2021. De registratie van deze groep zal volgens een verkorte en versoepelde procedure plaatsvinden. Deze groep personen zal voor de registratie slechts een kopie van de identiteitskaart of een kopie van het familieboekje en een ingevuld formulier moeten indienen.

Bij de ontmoeting, die plaatsvond op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zaten aan de ministers Albert Ramdin van BIBIS, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Verder waren aanwezig de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, DNA-commissie Sozavo en DNA-commissie Volksgezondheid.

VANDAAG