Van Trikt en zakenpartner Angnoe blijven aangehouden

Robert van Trikt

Oud-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe blijven aangehouden. Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling is afgewezen in het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de moederbank.

Rechter Maytrie Kuldipsingh vindt dat de bezwaren nog steeds rechtovereind staan. De magistraat had Van Trikt eerder geconfronteerd met getuigenverklaringen. Deze verklaringen en verhoren zijn gedaan in het vooronderzoek van de nu voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Van Trikt wordt onder andere verweten overeenkomsten te hebben gesloten ten behoeve van Orion waarbij hij, verdachte, als de ex-governor van de CBvS in de zin van artikel 1 van de geldende tekst van de Bankwet S.B. 2010 no 173, zijnde een publieke functionaris in de uitoefening van zijn publieke functie als bedoeld in artikel 1 van de Anti-corruptiewet S.B. 2017 no 85, bij het aangaan die overeenkomsten niet de vereiste maatregelen heeft/hebben genomen om belangenverstrengeling te voorkomen en/of een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen.

Zijn zakenpartner Angnoe heeft de rechter voorgehouden dat Van Trikt geen voordeel had door Orion de nodige opdrachten te geven, omdat het bedrijf geenszins van plan was dividend aan aandeelhouders uit te keren. Volgens Angnoe werden gelden die binnenkomen geïnvesteerd in het bedrijf.

De zaak tegen Van Trikt en Angnoe wordt vervolgd op 9 februari.

VANDAAG