Binnenkort digitaal bestand houders dispensatiebrieven

Rachel Deekman. Beeld: YouTube

“In de toekomst zullen houders van dispensatiebrieven zich legitimeren met hun identiteitsbewijs en of bedrijfspas. Zo kan de handhaving beter gemonitord worden,” zegt hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS).

De politieorganisatie zal binnenkort overgaan tot een digitaal bestand van houders van dispensatiebrieven. In verband hiermee kunnen deze personen zich tot en met 15 januari herregistreren.

Personen die nog geen dispensatiebrief hebben, maar die wel willen aanvragen worden gevraagd dit na 15 januari te doen. Diverse instanties hebben in de afgelopen periode dispensatiebrieven uitgegeven. “Mede hierdoor wordt de handhaving bemoeilijkt. Het hebben van een digitaal bestand zal de handhaving aangenamer maken voor zowel het korps als voor de burgers,” zegt Deekman. De herregistratie, en ook de registratie van nieuwe aanvragen na 15 januari, geschiedt via de website www.covid-19.sr.

Niet aan alle medewerkers van grote bedrijven zal dispensatie worden verleend. Voor deze bedrijven is het belangrijk de noodzaak voor de dispensatie aan te geven. Hoofdinspecteur Deekman benadrukt dat er geen maximum is van het aantal aanvragen dat ingediend mag worden, maar dat bedrijven er niet vanuit moeten gaan dat alle medewerkers automatisch in aanmerking komen voor een dispensatiebrief. “Het is daarom belangrijk om de noodzaak aan te geven,” zegt de inspecteur.

Voor bedrijven die vervoer inzetten om medewerkers na werktijd en tijdens de lockdownuren thuis af te zetten, is het belangrijk om bij de aanvraag de route van de verschillende medewerkers die thuis afgezet worden aan te geven.

VANDAAG