President Santokhi brengt in februari bezoek aan Rutte

President Santokhi. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

President Chan Santokhi brengt op uitnodiging van premier Mark Rutte van Nederland, in de tweede helft van februari een werkbezoek aan Nederland. Santokhi zal ook van de gelegenheid gebruikmaken ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora.

Santokhi en Rutte hebben elkaar vandaag telefonisch gesproken om de stand van zaken in de relatie tussen Suriname en Nederland te bespreken. De betrekkingen tussen de beide landen zijn sinds het aantreden van de regering-Santokhi geïntensiveerd en inmiddels heeft de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, een traject van hernieuwde samenwerking ingezet.

De besprekingen tussen beide regeringsleiders hebben ertoe geleid dat de diplomatieke relaties tussen beide landen op ambassadeurs niveau zullen worden hersteld. De technische samenwerking is inmiddels gereactiveerd en heeft geresulteerd in het Hoog Ambtelijk Overleg in november 2020.

Verschillende beleidsterreinen zijn geïdentificeerd voor concrete samenwerking, alsook de bestedingsallocatie van de resterende verdragsmiddelen. Ook is de ondersteuning op het stuk van de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF)?bevestigd.

Nadere voorbereidingen voor het bezoek zullen door de beide ministers van Buitenlandse Zaken ter hand worden genomen.

Beide regeringsleiders hebben het voornemen de betrekkingen verder op te voeren en in dat kader zal de president naar Nederland afreizen.

VANDAAG