Santokhi geeft startsein politieke campagne verkiezingen 2025

President Chan Santokhi. Foto: VHP/CDS
Print Friendly, PDF & Email

President tevens VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft vandaag bij de herdenking van het 72-jarig bestaan van de partij het startsein gegeven van de politieke campagne van de VHP voor de verkiezingen van 2025. De VHP heeft met haar Orange Movement, grote delen van de samenleving landelijk bereikt. De partij streeft ernaar om haar leidende rol in de huidige regering, bij de komende verkiezingen verder uit te bouwen. "Wij gaan in alle tien districten zetels halen," zei Santokhi in een toespraak.

De VHP gaat voor meer dan 28 zetels en de ingezette transformatie van de partij zal verder worden voortgezet. Er wordt weer een aanvang gemaakt met de succesvolle campagne van de partij met onder andere ‘meet the people’, roadshows en slimme projecten. Zo treden we weer in direct contact met u, het volk van Suriname, om de noden van het volk in kaart te brengen, zei Santokhi.

De partij wordt klaargestoomd om mede op grond van de evaluatie van de verkiezingen en de verkiezingscampagne, te starten met een nieuwe frisse en moderne campagne, die gericht is op de betrokkenheid van elke Surinamer en de versnelde ontwikkeling van Suriname. Het heuglijk feit is vanwege het in acht nemen van de COVID-19-maatregelen in het klein gevierd. In zijn toespraak gaf Santokhi een terugblik op het 72-jarig bestaan van de partij.

De legendarische leider Jagernath Lachmon heeft de partij mede opgericht ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk en werd de eerste voorzitter. Bij de eerste algemene verkiezingen behaalde de partij zes zetels en nu zijn er twintig. “Dit, uit zich, in vooruitstrevend en is de partij in de afgelopen 72 jaar flink hervormd en gegroeid.”

Terugkeer democratie
De VHP heeft haar stempel weten te drukken op de politieke ontwikkelingen en beleidsgebieden van de staat Suriname. Onder hele moeilijke omstandigheden bleef de partij met de gerichte slurf voorwaarts strijden, voor de terugkeer van de democratie in Suriname. Al deze verworvenheden, vanaf 16 januari 1949 tot en met 16 januari 2019, zijn vastgelegd en gepresenteerd in de verschillende jubileumboeken, waaronder het jubileumboek 70 jaar VHP.

“Vandaag 16 januari 2021, heb ik als voorzitter samen met jullie van deze glorieuze partij, de omslag gemaakt naar een getransformeerde politieke organisatie. De welbekende en succesvolle Orange Movement. Hiermee is een betere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving gecreëerd met kansen voor eenieder, onafhankelijk van zijn of haar etniciteit, geloof of kleur, op basis van diversiteit, de grote bromtji djari,” zei de partijleider.

Santokhi stond ook stil bij de verkiezingen van 25 mei 2020, waar de VHP historie heeft geschreven, om 480 volksvertegenwoordigers te laten kiezen; twintig voor De Nationale Assemblee, zestig voor de districtsraad en vierhonderd voor de ressortraad. De VHP is met deze overwinning thans de grootste politieke organisatie in Suriname.

In de afgelopen zes maanden heeft deze regering op basis van het Crisis- en Herstelplan bergen werk verzet. En het was niet makkelijk. Ik kan u vandaag vertellen, dat de strijd die de VHP geleverd heeft om regeerverantwoordelijkheid te verwerven behaald is, maar de strijd om Suriname uit deze financiële crisis te halen, wordt nog keihard gestreden!

Er zijn reeds drastische bezuinigingsmaatregelen en ontwikkelingsmaatregelen getroffen om het tij te doen keren, maar er is nog veel werk aan de winkel, waarbij wordt gewerkt aan de stabiliteit en economische groei en aanpak van het armoedevraagstuk. Als verantwoordelijke partij gaan we geen enkele uitdaging uit de weg, stelt Santokhi.

Aanpak crisis
“We gaan de alom om zich heen grijpende crisis aanpakken zoals corruptie, armoede, moreel verval in de samenleving, herstel van de koopkracht, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de gezondheidszorg, de economie en de financieel-monetaire situatie zodat we de kansen en uitdagingen als samenleving weer aankunnen. Wij gaan het enorme schuldenvraagstuk, dat gecreëerd is door de vorige regeringen oplossen,” zei de VHP-voorman.

De realiteit van de etnische pluraliteit, de geografische verdeling en de culturele diversiteit, moet worden gezien als een rijkdom, en niet als een scheidslijn. Voor het opbouwen van een vreedzame samenleving, is verantwoordelijk leiderschap en vertrouwen een vereiste. De VHP streeft met haar gekozen leider naar een eerlijk en goed leven voor iedereen, welke gebaseerd is op deze waarden en normen. De toekomst ziet er rooskleurig uit, aldus Santokhi.

VANDAAG