IMF bespreekt financiële ondersteuning met Surinaams team

Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft van 19 tot 22 januari virtuele technische bijeenkomsten gehouden met de Surinaamse autoriteiten en enkele stakeholders uit de particuliere sector. Dit team zal vervolgens als follow-up een virtuele Staff Mission uitvoeren van 25 januari tot 5 februari.

Tijdens de Staff Mission zal het IMF-team een bredere groep vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, parlementariërs, vakbonden en het maatschappelijk middenveld ontmoeten.

Het Surinaamse team zal worden geleid door het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname. Deze virtuele bezoeken zijn in het kader van het verzoek van Suriname om financiële steun van het IMF.

De besprekingen zullen in het bijzonder betrekking hebben op de financiële- en technische ondersteuning van het IMF voor de macro-economische hervormingsplannen van de autoriteiten. Het doel is om de macro-economische positie van Suriname te stabiliseren, terwijl de financiële bescherming van de meest kwetsbare burgers wordt gegarandeerd.

De Surinaamse autoriteiten verwelkomen deze virtuele bezoeken. Deze zijn een belangrijke stap in de discussies tussen het land en het IMF, met het oog op het voeren van een economisch beleid dat zal leiden tot inclusieve groei, duurzame overheidsfinanciën, een stabiele koers en algemene macro-economische stabiliteit. Dit allemaal als onderdeel van het Crisis- en Herstelplan van Suriname.

VANDAAG