Scholen blijven gesloten; lockdown niet uitgesloten

Minister Amar Ramadhin. Beeld: GOV TV

Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 24 januari tot en met 6 februari gesloten blijven. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, liet tijdens de COVID-19-persconferentie weten dat een lockdown, weekend of totaal, op dit moment niet is uitgesloten en zelfs zeer waarschijnlijk. Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk en de regering is in clusterverband, samen met het bedrijfsleven bezig de voorbereidingen te treffen.

Het uitgaansverbod is ingesteld van 19.00 uur tot 05.00. Hoe de aangekondigde lockdown eruit zal zien, zal nog bekend worden gemaakt. In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat, bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend, nog stringentere maatregelen zullen volgen.

De trend met betrekking tot de infecties zal bepalend zijn om een lockdown in te voeren. De tijdens de vorige golf afgekondigde weekend (totale) lockdowns hebben namelijk wel in een gunstig effect geresulteerd, omdat het illegaal feestgedrag toen is ingedamd, zegt Ramadhin.

De regering adviseert dat personeel, voor zover mogelijk, van huis uit moet werken en via Zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat, te weten de regering en De Nationale Assemblee (DNA).

Een andere ontwikkeling waarmee de overheid bezig is, is het vaccinatievraagstuk. Het COVID-vaccinatieplan is gereed en de voorbereidingen om in de maand februari de frontliniewerkers te vaccineren verlopen vlot. Nadere en gerichte informatie naar de samenleving toe volgt op korte termijn.

Een analyse van het testbeleid wijst uit dat er nog steeds te weinig mensen komen testen. Er wordt per direct gewerkt vanuit de gezondheidsautoriteiten om de personen met klachten zoveel mogelijk te testen. Dit zal plaatsvinden door meer voorlichting te geven via de media, maar ook via de huisartsen en alle andere gezondheidswerkers.

De COVID-19-transmissie in Suriname vertoont geen dalende trend. Er kan gesproken worden van community transmission, omdat de meeste gevallen niet tot clusters te herleiden zijn. Overal in het land vindt er thans verspreiding plaats, terwijl ook de werkplaats besmettingen zorgwekkend zijn.

VANDAAG