Politie zal strenger toezien op naleving COVID-19-maatregelen

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Beeld: GOV TV
Print Friendly, PDF & Email

De mobiliteit onder de burgers is nog steeds hoog en daarom zal de controle van de politie worden opgevoerd. Er zullen vaker roadblocks zijn, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) gisteren tijdens de online persconferentie. Tijdens de bijeenkomst heeft zijn collega van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de verscherpte COVID-19-maatregelen met de samenleving gedeeld. Er zijn twee weekend lockdowns op komst.

Amoksi zei verder dat ook de boetes voor het overtreden van de COVID-19-maatregelen zijn aangepast. Hij gaf aan dat de wetsdienaren zich bij controlewerkzaamheden voornamelijk zullen focussen op hangjongeren voor de supermarkten die alcohol nuttigen. Volgens de Juspol-topman is geconstateerd, dat heel wat vreemdelingen illegaal Suriname, via schoeners, aandoen.

De politie zal ook optreden tegen personen die proberen de lockdown te omzeilen door naar de vakantieoorden te trekken. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden, benadrukte Amoksi. De politie zal er niet schromen om ook daar op te treden.

De topman op justitie is ook ingegaan op de dispensatiebrieven. Er zijn al ruim 29.000 nieuwe verzoeken binnengekomen vanaf na de sluiting van de herregistratie op 15 januari. Ingaande 1 februari zal de COVID-19-brigade digitaal de controle doen. Personen aan wie dispensatie is verleend zullen zich alleen binnen de aangegeven zone kunnen bewegen.

Minister Amoksi gaf aan dat de politie ondersteund wordt door het Korps Penitentiaire Ambtenaren, de bestuursdienst, de Arbeidsinspectie, Defensie en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, die zijn ondergebracht in de COVID-19-brigade.

Amoksi heeft de samenleving opgeroepen om zich te houden aan de maatregelen, omdat het anders nog erger afloopt met de medische zorg in Suriname.

VANDAAG