Maja Heijmans-Goedschalk: “Psychologie in Suriname verdient betere positie”

Print Friendly, PDF & Email

De nieuwe voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO), Maja Heijmans-Goedschalk, vindt het belangrijk dat de psychologie een betere positie krijgt. Verder vindt zij dat de betrokkenheid en participatie binnen de beroepsvereniging wordt vergroot. Op 18 februari zijn er verkiezingen gehouden en de kandidaat-bestuursleden zijn bij enkele kandidaatstelling gekozen voor de periode 2021 tot 2023.

Dit bestuur zal zich verder ook concentreren op het vergroten van de zichtbaarheid van de SVPO, het inventariseren van de psychologische behoeften vanuit de samenleving en het lobbyen voor het implementeren van wetgeving voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en financiering vanuit de zorgverzekeraars.

Maja Heijmans-Goedschalk

Heijmans-Goedschalk bedankte het vorige bestuur onder leiding van Manon Sanches voor de geleverde inspanningen vanaf 2015 en sprak de hoop uit dat met de nodige ondersteuning vanuit de leden het nieuwe bestuur de voorgenomen doelstellingen kan realiseren tijdens zijn zittingstermijn.

De oprichting van SVPO dateert van 1980 toen pogingen werden ondernomen door een stuurgroep om een nationale organisatie van psychologen voor te bereiden. De SVPO werd na diverse ontwikkelingen formeel opgericht op 13 juli 2006 en bestond uit twaalf leden. De juridische formalisering vond plaats in juni 2011. De vereniging bestaat nu uit 44 leden die werkzaam zijn in de zorg, de overheid, het bedrijfsleven en andere sectoren.

De SVPO heeft zich vanaf haar oprichting beijverd om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheidszorg en de rol van SVPO en aangesloten beroepsdisciplines in dit geheel. De vereniging is een relatief kleine speler in het zorglandschap en is zich eveneens ervan bewust dat geestelijke gezondheid nog wordt onderbelicht in de Surinaamse samenleving. Desondanks zal de SVPO de noodzakelijke pogingen ondernemen om dit beeld te veranderen.

Naast Heijmans-Goedschalk hebben verder zitting in het bestuur: Eva Stroo (secretaris), Elaine Cooman (penningmeester), Donovan Isselt (commissaris public relations, community awareness en advocacy) en Bella Fernandes Vaz (commissaris nascholing en ethiek).

VANDAAG