President Santokhi en vakbeweging bespreken koopkracht versterkende maatregelen

Het overleg van president Santokhi en de vakbeweging. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chan Santokhi heeft een breedvoerige bespreking gehad met de vakbeweging. Er is gesproken met Ravaksur, C-47, COL en BVL/ALS. De vakbeweging heeft alle ruimte gehad om haar inzichten te delen met de regering met betrekking tot de maatregelen ter versterking van de koopkracht. De adviezen en suggesties van de vakbeweging zullen meegenomen worden in het formuleren van het sociaaleconomisch beleid, meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS).

Vanaf het aantreden van de regering is het staatshoofd voortdurend in dialoog geweest met de vakorganisaties. De bedoeling is om alle issues van de gesprekspartners, alsook de crisismaatregelen van de regering te kunnen bespreken. President Santokhi is voorstander van transparante communicatie. President Santokhi werd vergezeld door de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Saskia Walden van Economische Zaken.

De bewindvoerders hebben ook de modaliteiten die de vakbonden eerder hebben gepresenteerd aan het kabinet, teruggebracht in het formuleren van het Herstelplan. De regering heeft de stand van zaken met betrekking tot het Herstelplan en de gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gedeeld met haar gesprekspartners. Verder zijn de vakbonden geïnformeerd over adviezen van het financieel adviesbureau Lazard en de koopkracht versterkende maatregelen die de regering zal implementeren.

Minister Achaibersing heeft in dialoog met de vakbeweging benadrukt hoe complex de financieel-monetaire situatie is. “De kern van het probleem is dat de overheidsuitgaven van de voormalige regering enorm waren geëxplodeerd, terwijl de overheidsinkomsten lager waren. Wij kunnen dit niet zo laten voortgaan, omdat er dan aanzienlijke financieringstekorten ontstaan,” zei de bewindsman. De financiënminister is geen voorstander van een holistische benadering, maar gelooft in samenwerken met alle actoren. Achaibersing accentueerde dat de regering reële koopkrachtversterking nastreeft.

Minister Walden heeft de nadruk gelegd op de kwaliteit van het leven. “Onze definitie van koopkrachtversterking is dat wij niet alleen het kunnen kopen van goederen beogen, maar ook de kwaliteit van het leven te bevorderen,” zei ze. De bewindsvrouw is van mening dat de ontwikkeling van een gemeenschap tot stand komt in een goede public private partnerschap, waarbij elk zijn deelverantwoordelijkheid kent en draagt. De minister heeft koopkracht en welzijn bevorderende maatregelen gepresenteerd aan de vakorganisaties.

Armand Zunder, presidium-lid van Ravaksur, merkte op dat de inflatie met betrekking tot het minimumloon meer aandacht behoeft. “Ik wil erop wijzen dat wij bij het bepalen van koopkracht versterkende maatregelen eerst tot een nulmeting moeten gaan.” CLO-voorzitter, Ronald Hooghart, heeft de regering gevraagd om de zorgen van het volk te verminderen en vroeg de regering om adviezen met betrekking tot de werkende klasse, landsdienaren en arbeidscontractanten serieus te nemen.

VANDAAG