Breed maatschappelijk draagvlak nodig voor nieuw ontwerp historische Waterkant

De Waterkant. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Om te komen tot een definitief ontwerp van de Waterkant is breed maatschappelijk draagvlak gewenst. Daarom zal in de periode april tot mei 2021 een eerste overlegronde met belanghebbenden en geïnteresseerde partijen plaatsvinden, middels stakeholder workshops. De workshops zijn bedoeld om het publiek nader te informeren over bestaande voorstellen, de voorstellen te valideren op basis van de huidige omstandigheden en additionele bijdragen in te winnen om te komen tot het definitieve ontwerp.

Tijdens de workshops zal het overleg zich concentreren op thema’s zoals mobiliteit /verkeerscirculatie; stads- en landschapsarchitectuur (inclusief inrichting Waterkant ter bevordering van levendigheid in het gebied) en toegankelijkheid en relatie Waterkant met de omgeving (verbinding met de rivier en met de historische binnenstad).

De resultaten van de workshops zullen worden gebruikt om het ontwerp te valideren en zo nodig te herzien en finaliseren. De verwachting is dat er een eerste voorbeeld ontwerp gepresenteerd wordt in september, na goedkeuring van Unesco en de overheid, en een finaal ontwerp in november 2021.

Het contract voor het ontwerpen van een nieuw en modern gezicht van de historische Waterkant is in februari dit jaar getekend. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met verschillende ministeries en overheidsinstanties. Voor de uitvoering van dit contract is het consortium ILACO/RoyalHaskoningDHV (RHDHV)/IBT Engineering Consultants aangetrokken.

Dit initiatief is onderdeel van een IDB-lening en valt onder de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP). Deze lening wordt gesloten onder supervisie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de vertegenwoordiger is het Directoraat Cultuur.

De Waterkant is een van de belangrijkste publieke plaatsen in het historisch centrum Paramaribo, die ook door de Unesco gerekend wordt tot het Werelderfgoed. Het is dus belangrijk om dit deel van onze stad te onderhouden.

Het nieuwe ontwerp omvat de herinrichting en verfraaiing van de Waterkant om zo een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid, de bevordering van toerisme en verbeterde mobiliteit binnen het projectgebied. Het gebied omvat het gedeelte tussen het Fort Zeelandia en het Waaggebouw met daarbinnen geselecteerde wegen en openbare ruimten.

VANDAAG