Bescherming voor Braziliaanse notenbomen populatie met derde instandhoudingsovereenkomst

De ondertekeningsceremonie waarbij CIS-directeur, John Goedschalk, de stukken overhandigt aan hoofdkapitein Jitashe Shedde en kapitein Janinipuung Morishi van het dorp Alalapadu. Foto: CIS
Print Friendly, PDF & Email

In een nieuwe overeenkomst, die gaat over het behoud en duurzaam gebruik van 235000 hectare bos, komen afspraken voor die gemaakt zijn ter bescherming van het bos met daarin opgenomen de bescherming van de Braziliaanse notenbomen populatie, omdat deze -soms meer dan 500 jaar oude notenbomen – alleen in het Amazoneregenwoud voorkomen. De noten zijn een belangrijke inkomstenbron voor het dorp en de mensen van Alalapadu willen deze bomen beschermen voor de volgende generaties.

Namens het Trio dorp Alalapadu, in het zuidwesten van Suriname, dichtbij de grens met Brazilië, tekenden de lokale gezagsdragers op 31 maart een derde instandhoudingsovereenkomst met Conservation International Suriname (CI-S) voor het behoud en de bescherming van het omringend bos.

Deze overeenkomst wordt een ‘Conservation Agreement’ (CA) genoemd en is onderdeel van het natuurbehoudprogramma, dat gekoppeld is aan de ontwikkeling van een duurzaam bestaan van de Alalapadu gemeenschap. De ondertekening werd gedaan door hoofdkapitein Jitashe Shedde, kapitein Janinipuung Morishi en overige- door het dorpsgezag aangewezen- verantwoordelijken, en John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname.

Via haar lokale stichting Tuhka, wordt uit de noten een unieke notenolie, de inmiddels welbekende Tuhka-olie, in hun eigen fabriek geproduceerd. Verder is in de overeenkomst opgenomen dat dierenhandel op grote schaal wordt voorkomen en bedreigde diersoorten worden beschermd omdat deze soorten belangrijk zijn voor de instandhouding van het ecosysteem waarvan de Tuhkabomen afhankelijk zijn.

Een belangrijk aspect in de ‘Conservation agreement’ is ook de bedreiging van goudwinningsactiviteiten en deze te voorkomen ter bescherming van hun ecosystemen. Ook de bescherming tegen niet verantwoordelijke houtkap in dit ongerepte oerwoud, is deel van deze instandhoudingsovereenkomst. Tevens is afgesproken dat CI-S het dorp verder zal ondersteunen met het versterken en uitbreiden van hun belangrijkste inkomstenbron, de verwerking van Tuhka-noten tot eindproducten.

Er zullen daarbij ook verschillende trainingen verzorgd worden, die moeten bijdragen aan het welzijn van de mensen in Alalapadu. Enkele voorbeelden zijn een training in reparatie van buitenboordmotoren en kettingzagen, bereiding van gezonde voeding, hygiëne en ‘business development’-trainingen.

Deze afspraken zijn in uitvoerige sessies met de betrokkenheid van alle dorpsbewoners tot stand gekomen. Voor het volle besef van de gemaakte afspraken zijn er boekjes met illustraties gemaakt en herkenbare illustraties geplaatst op borden en posters en deze zijn op diverse plekken in en rond het dorp gehangen.

De nieuwe ‘Conservation Agreement’ die op 31 maart is getekend, heeft een looptijd tot en met juni 2023. Het bedrag dat met deze activiteit gepaard gaat, wordt gefinancierd uit het ‘Amazonia Verde’ programma en is in totaal US$ 64792. Het omvat voornamelijk trainingen, aanschaf machines, materialen, kwaliteitsverbetering van Tuhka-olie, salarisuitbetaling van het monitoringsteam en de betaling van veldassistenten van stichting Tuhka.

Alalapadu telt 140 inwoners op dit moment. Ongeveer 70 inwoners hebben nu een baan in het Tuhka project. CI-S en Alalapadu zien met deze ‘Conservation Agreements’ en de actieve bijdrage van inheemsen – als de eeuwenoude rentmeesters van het bos – dat duurzame sociaaleconomische ontwikkeling mogelijk is, in lijn met de culturele en historische waarden van de gemeenschap.

Intussen is de Tuhka-olie op vele plekken in Suriname en daarbuiten te koop en komen de inkomsten het dorp rechtstreeks ten goede. Daarnaast zorgt de gemeenschap ervoor dat haar bos en al de diensten die het bos levert, intact blijven.

VANDAAG