KKF-voorzitter: “We zullen niet toestaan dat KKF en Handelsregister te grabbel worden gegooid”

KKF-voorzitter Jayant Padarath. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Jayant Padarath, betreurt het dat het falen van uitvoerders en deskundigen in de schoenen van KKF wordt geschoven. Dit geeft Padarath aan in een brief die hij heeft gestuurd naar de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, inzake de kwestie van het nietig verklaren van New Surfin NV.

Met de brief voorzien van de nodige bijlage, hoopt de KKF-voorzitter de assembleevoorzitter te hebben geïnformeerd en verzekert dat de organisatie nimmer de integriteit van het Handelsregister noch KKF te grabbel zal gooien en niet zal toestaan dat anderen dat ook doen. De KKF-voorzitter licht toe dat op 15 maart de secretaris van KKF per e-mail een schrijven gedateerd 12 maart heeft ontvangen met de daarbij horende bijlage van P.P.G. Bissessur van Bissessur & Co. NV betreffende de "Doorhaling inschrijving New Surfin NV", namens Virendra Shailesh Ajodhia handelende in privé.

Op 16 maart is voornoemd schrijven origineel ontvangen op het kantoor van KKF aan de Gravenberchstraat. Ingesloten was ook een verklaring van Ajodhia, afgelegd bij notaris Blom met als opschrift “Akte de dato 11 maart 2021. Afschrift akte vaststelling tnv New Surfin NV”.
Op 26 maart is van het e-mailbericht, een schijven verzonden aan Bissessur door de KKF met het verzoek zich zoals in de akte vermeldt, rechtstreeks te wenden tot de Handelsregistercommissie, aangezien zij de bevoegde instantie is op grond van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet.

Tot heden is er geen reactie ontvangen op dit schijven. Ook blijkt bij de Handelsregistercommissie nog geen verzoek bekend. KKF vond het nodig om te reageren naar aanleiding van de debatten in het parlement en de abjecte beschuldigingen van onder andere de fractieleider van de coalitie, alsof KKF-zaken betreffende New Surfin N.V. niet zou hebben willen uitvoeren. Het Handelsregister is onder het beheer van de KKF en openbaar.

KKF is als beheerder van het Handelsregister gehouden aan wettelijke procedures en is lijdelijk. Op 17 december 2020 is door het notariaat Kalisingh ten behoeve van Ajodhia goedkeuring gevraagd voor de naam "New Surfin N.V." welke per dezelfde dag is verstrekt. Op 5 januari is de voornoemde N.V. opgericht door Ajodhia. De inschrijving vond op 6 januari plaats door de directeur Rajendra Pahladsingh van New Surfin N.V. De formulieren voor de opgaaf van de RvC leden zijn aan de directeur meegegeven ter ondertekening welke niet zijn geretourneerd.

Tijdens de openbare vergadering van de DNA op 26 februari met op de agendapunt ‘interpellatie van de regering over New Surfin N.V’ heeft de president toegezegd, dat op 1 maart de notariële akte waarbij de nietigheid zou zijn vastgelegd naar het college zou worden gestuurd.

VANDAAG