Herstelplan naar DNA

President Chan Santokhi. Beeld: DNA TV
Print Friendly, PDF & Email

Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het Herstelplan dat de financiële crisis in het land moet keren en de economie moet hervormen. President Chan Santokhi verwacht dat dit plan, uiterlijk komende week, aan De Nationale Assemblee wordt aangeboden. De regeringsleider belichtte donderdag in het parlement de algemene en beleidsmatige zaken die actueel zijn. Het Herstelplan is een van de zaken, die in het traject naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is overeengekomen.

De regering wil namelijk dat dit plan de zegen heeft van het parlement. Het zou integraal moeten worden gedragen door het college als hoogste constitutioneel orgaan en als vertegenwoordiging van het volk van Suriname. De maatregelen, die in het Herstelplan staan, zijn reeds uitvoerig aan de orde gekomen in het parlement, terwijl sommigen, zoals de repatriatie- en retentieregeling, reeds zijn ingevoerd.

Het staatshoofd noemt het Herstelplan ‘een gebalanceerd product,’ dat uitvoerig is besproken met de sociale partners, zoals de vakbonden, maar ook de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en overige organisaties en deskundigen. “Hun input is meegenomen in het samenstellen van het Herstelplan.” Uitgangspunt is het doorvoeren van monetaire en fiscale hervormingen, zodat de economie van ons land duurzaam kan worden geherstructureerd.

“Met het ingaan van het pad van herstel, op basis van dit plan, zal definitief afscheid worden genomen van kort termijn denken en populistische maatregelen, er zal definitief afscheid worden genomen van een beleid van lenen, om de schijn van welvaart op te houden,” zei het staatshoofd.

VANDAAG