Nieuwe leiding Nationaal Leger wacht geen gemakkelijke taak

Enkele nieuwe commandanten van het Nationaal Leger. Foto: Defensie
Print Friendly, PDF & Email

De nieuwe legerleiding wacht geen gemakkelijke taak. Bij de defensieorganisatie is kolonel Henri van Axeldongen, gisteren, op het Kabinet van de President door president Chan Santokhi aangesteld als waarnemend bevelhebber. Volgens het staatshoofd, tevens opperbevelhebber der strijdkrachten, is de situatie in deze tijd complex, zowel binnen de defensieorganisatie als het land zelf. De president noemde de voortdurende COVID-19-pandemie, de financiële en economische crisis en natuurrampen, die zich van tijd tot tijd voordoen.

Van het Nationaal Leger wordt verwacht, dat de organisatie klaar staat om gevraagd en ongevraagd te ondersteunen. Deze grondwettelijke taak is nu nog belangrijker geworden. Het leger zal hierop moeten afstemmen, zonder het beschermen van Suriname, als haar kerntaak, uit het oog te verliezen. President Santokhi vroeg de nieuwe waarnemend bevelhebber om samen met minister Krishna Mathoera van Defensie ook aandacht te schenken aan de integriteit binnen het leger.

Kolonel Van Axeldongen neemt het roer over van bevelhebber Roy Kartodikromo, die met verlof gaat en daarop aansluitend met pensioen. Het nieuwe team van Van Axeldongen werd gecompleteerd met de volgende aanstellingen luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen (plaatsvervangend bevelhebber), luitenant-kolonel Ashok Jagdew (commandant Landmacht), luitenant-kolonel Franklin Blokland (commandant Marine), luitenant-kolonel Petrus Wasimin (commandant Militaire Politie), luitenant-kolonel Bob Mangal (Chef-staf) en luitenant-kolonel Lea Hynes-Parris (Inspecteur-generaal der krijgsmachten). Luitenant-kolonel Marven Blokland blijft aan als commandant Luchtmacht.

Hynes-Parris is de eerste vrouwelijke inspecteur-generaal binnen het leger. Het doet het staatshoofd goed om een vrouw in het team te hebben. Het is het vaste voornemen van de regering om meer vrouwen in topposities te krijgen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het vrouw zijn, maar naar de competenties. De nieuwe leiding werd na door het staatshoofd te zijn aangesteld enkele ogenblikken later aan de pers voorgesteld. Dit gebeurde tijdens een persmoment op het ministerie van Defensie, in aanwezigheid van de opperbevelhebber.

VANDAAG