Versterking Justitiële samenwerking noodzaak voor Suriname en Frans-Guyana

Leden van de Surinaamse delegatie en de Fransen na de besprekingen. Foto: Juspol
Print Friendly, PDF & Email

Suriname en Frans-Guyana zien de noodzaak in om de samenwerking op justitieel gebied te versterken. Dit is onlangs besproken tijdens een overlegmoment tussen de autoriteiten van beide landen in Frans-Guyana. Dit bezoek is op basis van een overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, die op 15 maart door vertegenwoordigers van de regeringen van beide landen is ondertekend.

Op de residentie van de prefect (gouverneur) in Cayenne werd er van gedachte gewisseld over verschillende onderwerpen aangaande de relatie tussen de twee buurlanden op het gebied van Justitie en Politie. Er is gekeken naar de toepassing van de overeenkomst in de praktijk, vooruitlopend op de ratificatie van een verdrag.

Er zijn door de Fransen concrete vragen gesteld over de toepassing van de overeenkomst in de praktijk en de wettelijke bepalingen in Suriname over verkoop van grote hoeveelheden goederen aan illegale gouddelvers, wetgeving op het stuk van mensenhandel en de samenwerking op justitieel gebied betreffende de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Eveneens is gesproken over de uitwisseling van informatie over criminelen en de vergelijking van DNA-materiaal.

Noodzaak samenwerking
De verdieping van de samenwerking op justitieel gebied en het uitvoeren van uitwisselingsprojecten met de politie is veel besproken. Beide partijen hebben aangegeven de noodzaak in te zien om de samenwerking op justitieel gebied te versterken. Er zal onder meer gekeken worden naar mogelijkheden om elkaar te ondersteunen bij de vervolging in strafzaken of de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen en het delen van informatie met elkaar, meldt Justitie en Politie (Juspol) in een persbericht.

De Surinaamse delegatie kreeg rondleidingen bij de immigratiepost, waar illegalen voor een korte tijd worden ondergebracht. Er zijn ook presentaties over de samenwerking tussen de Gendarmerie en de Braziliaanse politie verzorgd. Daarna werd er een bezoek gebracht aan de Braziliaanse post over de brug bij de Oyapock rivier en ook aan de Gendarmerie waar er een PowerPoint-presentatie gehouden is over hun uitrusting inclusief de voertuigen en hun wapens.

De delegatie werd in de gelegenheid gesteld om een live demonstratie van een gesimuleerde bevrijdingsoperatie, waarbij een helikopter speciale eenheden, een politiehond en zelfs drones werden ingezet.

Uitdagingen
Ter afsluiting bracht de delegatie een bezoek aan de prefect waar er met verschillende gerechtelijke autoriteiten, zoals de Frans-Guyanese procureur-generaal gesproken is over de uitdagingen van beide landen op gerechtelijk gebied en de mogelijke manieren van samenwerking. Er is daarbij ook aandacht besteed aan de op 15 maart 2021 in Parijs getekende overeenkomst tussen Suriname en Frankrijk over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en hoe verdere invulling hieraan te geven.

Ondanks deze overeenkomst nog niet bekrachtigd is door Suriname zullen beide landen alvast kijken welke kwesties nu al aangepakt kunnen worden. De Franse zaakgelastigde in Brazilië heeft ook digitaal deelgenomen aan deze meeting. Zodra het mogelijk is, zal hij naar Suriname afreizen om voorgenomen projecten uit te werken. De Surinaamse delegatie heeft de Franse collega’s uitgenodigd voor een tegenbezoek.

De Surinaamse delegatie bestond naast justitieminister Kenneth Amoksi, verder uit de korpschef van het Korps Politie Suriname, Roberto Prade, een vertegenwoordiger van het Hof van Justitie, Anand Charan, en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, Shanta Mahadew. Verder waren afgereisd met de delegatie de Franse ambassadeur Antoine Joly, vertegenwoordigers van het Franse Hof van Justitie, de politie en het hoofd van de Gendarmerie Stéphane Bras en Yves Retho, de Franse politie attaché in Suriname.

VANDAAG