Directeur Beroepsonderwijs prijst opzet Agrarisch Praktijkcentrum

Directeur Beroepsonderwijs Gracia Ormskirk. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De komst van het agrarisch praktijkcentrum te Tijgerkreek is een belangrijke stap in de richting naar de diversificatie van het onderwijs. Het doel van het centrum is om jongeren in een vroeg stadium kennis te laten maken met de landbouw. Dit zal hen vervolgens helpen te kiezen voor vervolgstudies in deze richting, in plaats van de huidige bekende studies.

Directeur Beroepsonderwijs, Gracia Ormskirk, was namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) aanwezig bij de eerstesteenlegging op 14 mei. Zij sprak van een geweldig initiatief. Het centrum wordt opgezet nabij de proeftuin van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het district Saramacca. MinOWC zal sturing geven in dit project en zijn bijdrage leveren door het ontwikkelen van het curriculum en het oprichten van instellingen op lbo- en mbo-niveau met als richting Landbouw.

De diversificatie van het onderwijs valt onder het vernieuwingsproces dat nu gaande is op het departement. Met de vernieuwing wordt beoogd alle kinderen een gelijke kans tot ontwikkeling te bieden, zonder uitvallers.

De eerstesteenlegging werd gedaan door president Chan Santokhi, LVV-minister Parmanand Sewdien en parlementsvoorzitter Marinus Bee. Hierna werd het naambord onthuld en kregen de hoogwaardigheidsbekleders een rondleiding ter oriëntatie op de proeftuin.

VANDAAG