Ziekenhuisopnames alleen voor urgente gevallen

Minister Amar Ramadhin. Beeld: GOV TV
Print Friendly, PDF & Email

Ziekenhuizen mogen alleen in levensbedreigende gevallen opnames doen die niet COVID-gerelateerd zijn. Ook aan huisartsen is het verzoek gedaan om in het uiterste geval tot verwijzing over te gaan. Dit beeld schetste minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, gisteravond tijdens een Zoom-persconferentie over de COVID-situatie op dit moment. De president heeft op 28 mei code paars afgekondigd. Dit betekent dat er sprake is van ernstige community spreading, die niet meer te controleren is.

De ICU-capaciteit van de ziekenhuizen heeft zijn maximumopvang bereikt. Ook de gereserveerde plekken binnen de ziekeninstellingen om COVID-zorg te bieden zijn volledig bezet. Al een paar dagen is het ministerie van Volksgezondheid uitgeweken naar het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) om ook daar besmette personen op te vangen. Besmette personen die geen ernstige klachten hebben worden vanuit hun thuislocatie digitaal in de gaten gehouden door een huisarts.

"De situatie is nog steeds verontrustend. Nu kijken we tegen een besmettingspercentage van 45 procent aan," sprak de minister. Nog steeds zijn er dagelijks tussen de 200 en 300 besmettingen.

Ramadhin zei dat bij dringende zorg, geen toestemming van de politie nodig is. Huisartsen moeten tijdens de full lockdown spoed- en reguliere zorg bieden. Niet urgente gevallen en wat uitgesteld kan worden, zullen niet verwezen worden naar de specialist.

De Nationale Ziekenhuisraad heeft volgens Ramadhin beslist, dat de burgerij bij de ziekenhuispoli's alleen terecht kan voor niet uitstelbare aandoeningen zoals zwangerschapscontrole, pasgeborene controle en behandeling voor kankerpatiënten.

Ziekenhuisopnames zullen alleen geschieden in geval die niet uit te stellen zijn. "Alle operaties en opnames zijn tot nader order uitgesteld. De Spoedeisende Hulp is alleen bedoeld voor spoedgevallen. Alle andere patiënten moeten bij hun huisarts terecht. Zieken mogen slechts door een persoon worden bezocht.

Naomi Hoever

VANDAAG