Meldpunten kinderbescherming noodzakelijk in alle districten

Maya Manohar is gepromoveerd tot doctor in de Juridische Wetenschappen. Foto: AdeKUS
Print Friendly, PDF & Email

Maya Manohar is op 9 juni gepromoveerd tot doctor in de Juridische Wetenschappen. Zij verdedigde het proefschrift getiteld: ‘A legal study on child abuse and neglect in Suriname’. Als belangrijkste aanbeveling is de uitbreiding van het Kinderbeschermingssysteem gedaan. Dit systeem moet uitgebreid worden met Meldpunten kinderbescherming in alle districten en een kinderombudsman.

De hoge cijfers van geweld tegen kinderen, die tussen 2006 en 2018 varieerden tussen 71 en 89 procent, zijn aanleiding geweest voor dit onderzoek. Onderzocht is in hoeverre Suriname voldoet aan de verplichtingen uit het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, dat door de staat is geratificeerd.

Naast literatuurstudie is er een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder 129 respondenten verricht.

VANDAAG