Personeel CBvS wil interne invulling opengevallen directeursposten

Centrale Bank van Suriname
Print Friendly, PDF & Email

Intern hopen personeelsleden dat de twee nu open directeursfuncties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ingevuld worden door personen van de bank zelf. William Orie, directeur van het directoraat Monetaire Zaken en Economische aangelegenheden (DME) en Maikel Soekhnandan, Executive Manager van de bank, zijn ontheven uit hun functie, weten ingewijden te vertellen aan Suriname Herald. Rakesh Adhin is momenteel de enige bankdirecteur die nog in functie is.

Er zijn genoeg capabele mensen binnen de moederbank om deze nu opengevallen directeursfuncties in te vullen. Er wordt gehoopt dat er intern personen voor deze functie worden gerekruteerd. Het voordeel hiervan is dat de mensen snel ingewerkt worden. Ook zijn ze al bekend met de wet- en regelgeving van de bank. Het neemt meer tijd om mensen die van buiten worden binnengehaald in te werken en het werkt soms vertragend. Het kan zelfs verkeerd aflopen. De kwestie van de ex-governor van de CBvS, Robert van Trikt, wordt als voorbeeld genoemd.

De advocaten van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, hebben eerder al gevraagd waarom de twee bankdirecteuren Orie en Soekhnanadan niet gedagvaard zijn alhoewel zij de omstreden overeenkomsten tussen de CBvS en het Belgische Clairfield Benelux NV, Orion Assurance & Advisory en Capital Investment getekend hebben. De advocaten voeren aan dat Orie en Soekhnandan, deze overeenkomsten wel hebben bekrachtigd door hun handtekening eronder te plaatsen.

Na bestudering van het politioneel onderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek en het rapport Kroll, vragen de advocaten waarom de twee directeuren niet gedagvaard worden als ex-directeur Van Trikt en Hoefdraad, die op basis van de overeenkomsten wel gedagvaard zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van de CBvS vier jaar geëist tegen Faranaaz Hausil, ex-directeur Legal, Compliance and International Affairs bij de CBvS, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Ook is een geldboete van SRD 100.000 subsidiair tien maanden hechtenis en is haar gevangenhouding geëist.

Een ingewijde legt uit dat Hausil is geschorst wat betreft het uitvoeren van haar functie als directeur Legal, Compliance and International Affairs, omdat ze momenteel in voorlopige hechtenis zit. Totdat zij formeel niet schuldig is bevonden, mag zij niet ontslagen worden.

VANDAAG