Vaccinatiebereidheid zeer laag onder binnenland bewoners

De Medische Zending met haar Franse counterpart tijdens gesprek met gezagdragers van Drietabbetje. Foto: Medische Zending
Print Friendly, PDF & Email

De vaccinatiebereidheid tegen het COVID-19-virus is zeer laag onder marrons en bovenlandse inheemsen. Deze observatie is gebaseerd op informatie die de Medische Zending (MZ) heeft na consultatieronden met het traditioneel gezag en delen van de bevolking in het binnenland.

De afgelopen week bezocht de Medische Zending samen met haar Franse counterpart CHOG-ziekenhuis in Saint Laurent, Oost-Suriname waar zowel met de stamhoofden als andere gezagsdragers van de Paramaccaners en de Aucaners breedvoerig is gesproken over de dreiging van COVID-19 en de beschikbaarheid van verschillende vaccins.

Eerder is ook gesproken met de granman van de Trio inheemsen en de Saramaccaners. De granmans erkennen de noodzaak van het zich laten vaccineren en hebben de MZ gevraagd om zo spoedig als mogelijk de informatie die gedeeld is met hun, ook te delen met hun gemeenschappen.

Ze gaven aan dat de misinformatie het gedrag van hun onderdanen beïnvloedt en dat dit verregaande consequenties zal hebben voor de gezondheid van hun gemeenschappen. Vanwege de uitgebreidheid van het gebied staat de MZ voor enorme logistieke uitdagingen. De uitvoering van het communicatieplan van de MZ kan niet volledig worden opgestart vanwege het gebrek aan financiën.

Het bezoeken van de diverse locaties in het binnenland om de gemeenschappen van de juiste informatie te voorzien, kost heel veel. Tot nog toe is het de MZ niet gelukt om de nodige financiën van de overheid en andere donoren te verkrijgen. Ook de reguliere zorg staat onder druk omdat ook voor de reguliere exploitatie geen geld beschikbaar wordt gesteld.

Terwijl in verschillende delen van het binnenland uitbraken plaatsvinden met doden en ziekenhuisopnamen, merkt de MZ op dat de bevolking de noodzaak voor het handhaven van de MoHanA-maatregelen niet ten volle beseft.

Enkele donoren waaronder de PAHO, ACT en Rotary hebben de MZ ondersteund in het vervaardigen van promotiemateriaal, trainen van een deel van het personeel om in enkele gebieden de awareness en vaccinatie uit te voeren.

Vanwege het ontbreken van mediamogelijkheden in het verre binnenland moeten deze materialen uiteindelijk in face to face voorlichtingssessies de gemeenschappen bereiken. Die bereikbaarheid is grotendeels afhankelijk van beschikbare middelen en voor een klein deel van redelijke weersomstandigheden.

VANDAAG