Juspol wil versteviging samenwerking met internationale partners

Minister Kenneth Amoksi. Beeld: DNA TV
Print Friendly, PDF & Email

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) wil de relaties, die in het verleden werden onderhouden met internationale partners, buurlanden en traditionele landen weer verstevigen. “Op het gebied van criminaliteitsbestrijding hadden wij een goede samenwerking met bepaalde landen als Amerika, Brazilië, Nederland en Frankrijk. Deze traditionele relaties zijn verwaarloosd. Het is zaak dat we die relaties weer continueren,” zei minister Kenneth Amoksi in het parlement.

Op het gebied van criminaliteits- en corruptiebestrijding, veiligheid en capaciteitsopbouw van de verschillende korpsen wordt er samengewerkt. Hij gaf als voorbeeld de goede samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie (DEA) en regionale organisaties in de grenslanden Guyana, Frans-Guyana/Frankrijk en Brazilië. “Deze samenwerkingsverbanden hebben we gedeeltelijk weer opgepakt, vooral de samenwerking met Frankrijk. We investeren daarin, omdat we gemeenschappelijke doelen willen bereiken op het gebied van veiligheid”, stelt minister Amoksi.

Ten aanzien van corruptiebestrijding zei de justitieminister dat er een belofte is gedaan aan de samenleving. “Er zijn heel veel corruptiezaken die nu lopen en het Openbaar Ministerie is in stelling om die onderzoeken te doen. Dat gebeurt ook. Volgens mij heeft het Openbaar Ministerie nu zeker negentien corruptiezaken in onderzoek”, zegt de bewindsman.

Naast de aandacht op de internationale samenwerking en corruptiebestrijding ging de bewindsman in op een aantal zaken die verkeerd zijn geweest in de afgelopen tien jaar. Hij zegt dat er een ravage is aangericht op de verschillende ministeries ten aanzien van vele zaken. “We kunnen praten van verwaarlozing, stilstand dan wel achteruitgang, vooral op het ministerie van Justitie en Politie,” zei hij.

Verder is ervoor de verschillende korpsen zoals het Korps Politie Suriname, Korps Brandweer Suriname, het Korps Penitentiaire ambtenaren en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) niets bijzonders gedaan aan huisvesting. Amoksi vindt het belangrijk dat deze diensten behoorlijke voorzieningen krijgen. Ze moeten goed gehuisvest worden, zodat ze de diensten vanuit verschillende locaties kunnen verlenen aan de samenleving.

Daarnaast is het van belang dat deze diensten goed getraind personeel hebben en voldoende materiaal en materieel om de diensten te doen. Ook communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn, zodat er een gemak is om de dienstverlening te garanderen. Aan al de deze zaken wordt momenteel aandacht geschonken.

VANDAAG