Aansturing Anti-money laundering programma moet op hoogste niveau

President Chan Santokhi en leden van de PIU en de ASC. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De regering wenst de aansturing van het Anti-money laundering programma op het hoogste niveau te hebben. Er is daarom besloten dat de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) National Risk Assessment op het hoogste niveau geplaatst wordt, namelijk onder leiding van de president met aanwezigheid van de vicepresident, ministers, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de procureur-generaal. Dit gaf president Chan Santokhi gisteren aan tijdens de installatie van de ASC en de Project Implementation Unit (PIU).

Hij benadrukte dat de uitvoering, monitoring, coördinatie en implementatie van het Anti-Money Laundering Programma (anti-witwasprogramma) niet alleen vanuit het hoogste niveau aangestuurd moet worden, maar dat er bij de implementatie ook acties zullen moeten worden ondernomen in het parlement.

Structuur beleid
Wetten zullen snel geïnitieerd moeten worden, reden waarom er aan het college gevraagd is om vertegenwoordigers aan te wijzen. Hiervoor is er onbegrip ontstaan, maar het staatshoofd meent dat er goede communicatiestructuren ontwikkeld moeten worden zodat men weet wat het allemaal inhoudt.

Hij betitelt de installatie van de PIU en de ASC als een zeer belangrijke aangelegenheid. Hiermee wordt er een structuur opgezet voor de aansturing van het anti-money laundering beleid en het implementeren van maatregelen om Suriname te weerhouden van enig besluit dat black- of greylisting zou kunnen inhouden.

De tijdlijn hiervoor is vrij kort en zwaar aangezien er binnen zeven tot acht maanden een slechte beoordeling voorkomen moet worden. Hiervoor is collectieve inspanning nodig. Men zal als team ervoor moeten zorgen dat Suriname alle maatregelen treft om de integriteit van zijn financiële, overheids- en bancaire instituten te versterken. Bij de installatie waren er dan ook vertegenwoordigers van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht alsook de CBvS als onafhankelijke financiële monetaire autoriteit aanwezig.

Slechte beurt voorkomen
Het staatshoofd wees op de maatregelen die landen internationaal ondernemen om hun financiële systemen te bewaken en te beschermen. De systemen staan allemaal met elkaar in contact en het risico is groot dat ze elkaar besmetten wanneer er ongewenste zaken zoals georganiseerde criminaliteit, terrorismefinanciering en witwassen binnentreden.

Ook Suriname wil een gezond en transparant financieel systeem, waarbij vervuild geld erbuiten gehouden moet worden. Te midden van een ernstige financieel-economische crisis, de COVID-19-pandemie, het armoedevraagstuk en natuurrampen moet voorkomen worden dat wij als land bij de evaluatie een slechte beurt maken. “Het is all hands on deck”, zei het staatshoofd.

VANDAAG