Alarmerende COVID-19-situatie op OS Maretraite, BvL/ALS grijpt in

Reshma Mangre, voorzitter BvL en ALS. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Leerkrachten van de OS Maretraite weigeren les te geven. Onder leiding van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben de leerkrachten de school vanmorgen verlaten vanwege de alarmerende COVID-19-situatie op de school.

Bondsvoorzitter Reshma Mangre roept leerkrachten op niet naar school te gaan als er sprake is van besmette gevallen op de scholen. Er moet een duidelijk beleid komen wat betreft ontsmetting van de scholen.

Mangre geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat de leiding van de scholen en de leerkrachten aan hun lot worden overgelaten als er besmette gevallen zijn. Er wordt contact opgenomen met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), die kan niet aangegeven wanneer de school wordt ontsmet. De inspectie wordt eveneens benaderd en ook die kan geen antwoord geven.

Vervolgens neemt de directeur van de school contact op met het Bureau Basisonderwijs (BBO) en die instantie neemt geen besluiten en verwijst het schoolhoofd weer naar het BOG. “De leiding van de school wordt van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt Mangre.

BvL/ALS eisen aansturing onderwijsminister
Wat betreft het COVID-19-aspect is er geen krachtige aansturing vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), merkt Mangre op. De bond eist een aansturing vanuit het ministerie zodat men weet wat gedaan moet worden wanneer een kind en of leerkracht besmet is met COVID-19. “Wij gaan niet toestaan dat wanneer een kind of leerkracht is besmet, dat zij normaal naar school moeten”, zegt Mangre.

Het gebouw moet ontsmet worden en de besmette personen moeten in isolatie. De bond zal er absoluut niet aan meewerken dat leerkrachten, ondanks besmetting op een school, normaal participeren aan het onderwijsproces alsof er niets aan de hand is.

De bondsvoorzitter vraagt zich af waarom alle kinderen van de lagere school naar school moeten als ze toch zullen doorstromen. De bond had ervoor gepleit dat ten minste de examenkandidaten naar school konden. Ook hoeven niet alle leerkrachten naar school, is de bond van mening. Alleen leerkrachten die lesgeven aan examenkandidaten moeten naar school. “Wat is dan het nut dat de kinderen fysiek op school moeten zijn als ze toch zullen doorstromen?”, vraagt Mangre. Vanwege de dagelijkse besmettingen moeten scholen hun deuren sluiten.

Als parlementariër van de VHP heeft ze het initiatief met het Directoraat Nationale Veiligheid genomen om een aantal scholen te ontsmetten. Het betreffen de scholen Pandit Inderdath Tilakdharieschool, OS Maretraite, Khargi-Vishnudattschool, Mulo Schotelweg en de M.A. Tausschool.

De leerkrachten van de OS Maretraite moeten verweer voeren omdat ze de school hebben verlaten. Mangre geeft aan dat de bond voor haar leden zal verweren.

VANDAAG