NPS-voorzitter Rusland: “Wij accommoderen geen mensen”

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS
Print Friendly, PDF & Email

De vervangingen op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) hebben niets te maken met een bepaalde druk die vanuit de Nationale Partij Suriname (NPS) zou komen. Bovendien hebben de vervangingen ook niets te maken met het willen accommoderen van partijgenoten of loyalisten. Dit zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland in gesprek met Suriname Herald.

"Waar nodig worden er mensen vervangen. De coalitie is nu al een jaar verder en niemand was vervangen. Als het nodig is worden mensen vervangen, terwijl je dat wel had bij de andere ministeries waar mensen gelijk werden weggehaald," zegt Rusland.

Volgens de NPS-partijleider is er gewoon gewerkt met het personeel, dat al op het departement werkzaam was. "Als er vervanging nodig is, dan gebeurt dat ook. De NPS heeft geen policy om dat te doen. Wij accommoderen geen mensen, maar plaatsen personen die werkzaamheden moeten verrichten," geeft de NPS-voorzitter aan.

Hij laat ook weten dat zijn partij geen mensen plaatst in een bepaalde functie, terwijl die geen weet hebben van zaken. Er wordt gekeken naar de achtergrond van de personen die geplaatst worden, die ook deskundig moeten zijn op hun vakgebied. De kwalificatie is heel belangrijk en geen accommodatie, herhaalt hij.

"Accommodatie is wanneer je mensen plaatst in een functie, die de totale achtergrond missen. Mensen plaatsen in een topfunctie die de papieren niet hebben dan is er sprake van accommoderen, maar wij van de NPS doen dat niet. Wij werken met deskundigen," geeft de NPS-topman aan.

Er is vanuit de samenleving een roep naar het realiseren van bepaalde zaken en die moeten vlotter worden uitgevoerd. De hele regering heeft veranderingen gepleegd alleen op het MinOWC waren mensen op hun post gebleven. "Wanneer we merken dat zaken transparanter moeten, dan hebben we geen keus om over te gaan tot vervanging. Het is een korte tijd en we moeten opschieten," zegt Rusland.

De afgelopen week heeft minister Marie Levens wijziging gebracht in de leiding van het ministerie. In een persbericht liet de departementsleiding weten, dat de veranderingen in het kader van transparantie en optimale serviceverlening hebben plaatsgevonden en ook in verband met de vernieuwing op het ministerie.

Met deze vervanging hoopt de minister de service naar haar 17.500 medewerkers in stad, district en het binnenland te verbeteren en de transparantie en verantwoording op een veel hoger peil te brengen. De medewerkers, de samenleving en De Nationale Assemblee vragen hierom en de druk is enorm hoog, gaf de bewindsvrouw aan.

Simone Awanna

VANDAAG